Što ugrožava vuka

Smatra se da je za vuka u Europi glavna prijetnja niska razina općeg prihvaćanja. Vuk ponekad napada domaće životinje ako su one slabijeg stanja ili nikako zaštićene.

Netolerancija i čovjekov strah od vuka

To za vlasnike domaćih životinja ima i financijske i emotivne posljedice koje često dovode do zahtjeva za povećanjem lovnih kvota za odstrel.

Predrasude, strah i nerazumijevanje vrste također doprinose neprihvaćanju vuka. Mnoge bajke i mitovi prikazuju vuka kao zlo i opasno stvorenje. Neki lovci smatraju da vuk ugrožava mogućnosti lova, dok drugi razumiju da vuk uglavnom lovi slabije ili bolesne životinje. Ubijanjem slabijih životinja u krdima, vuk pomaže očuvati sveukupno zdravlje te populacije.

Gubitak staništa

Još jedan rizik za vuka predstavlja zadiranje čovjeka u njegovo stanište i stanište drugih životinja. Ovo dovodi do fragmentacije staništa zbog čega vuk mora prelaziti autoceste i tračnice, pa se pojavljuje opasnost od sudara s vozilom.

Gubitak baze plijena

Vuk za svoj opstanak treba dovoljno prirodnog plijena, stoga je neophodno dobro upravljanje divljači, koje treba uzeti u obzir prisutnost vuka i njegove prehrambene potrebe. Smanjivanje brojnosti srna i običnih jelena koji su glavni vučji plijen može dovesti do većeg broja napada vuka na domaće životinje, pa onda i više štete.

Skip to content