Projektne publikacije

Jedan od ciljeva projekta „Carnivora Dinarica“ Interreg Slovenija-Hrvatska bolje je i učinkovitije prekogranično upravljanje populacijama velikih zvijeri koje žive u Hrvatskoj i Sloveniji.

Kako bi to postigli projektni partneri provode brojne aktivnosti, od kojih je jedna edukacija javnosti. Zbog toga je, osim raznih radionica, projektom predviđeno i tiskanje niza publikacija o velikim zvijerima. Edukacijsko-komunikacijsku komponentu projekta financijski je indirektno podržao Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Izvješće o harmonizaciji prekograničnog upravljanja i praćenja populacije vuka i risa uključuje:

– Usporednu analizu postojećih mjera i režima s identifikacijom neusklađenosti;
– Izvješće prekograničnih radnih sastanaka;
– Prijedlog protokola za standardizirano praćenje vuka i risa sa zajedničkim izvješćem o stanju populacije;
– Prijedlog dogovora o daljnjoj prekograničnoj suradnji u upravljanju populacijama velikih zvijeri.

Izvješće o prohodnosti i prekograničnoj povezanosti staništa velikih zvijeri zajednički je dokument s rezultatima telemetrijskog istraživanja prohodnosti granice za VZ-i (posebno risa i vuka) i s konkretnim preporukama za očuvanje najvažnijih prekograničnih zelenih koridora, koje uključuju utvrđivanje:

– potreba za prostorom VZ-i;
– konkretnih kritičnih dijelova granice;
– preporuka za provedbu mjera ublažavanja.

Zajedničko izvješće o istraživanju usluga velikih zvijeri za ekosustav na prekograničnom projektnom području uključuje:

– Poznavanje prehrambene ekologije velikih zvijeri s preporukama za poboljšanje upravljanja populacijom iz aspekta očuvanje vrsta u povoljnom stanju zaštićenosti odnosno iz aspekta poboljšanja suživota ljudi s velikim zvijerima.
– Poznavanje kulturnih usluga velikih zvijeri za ekosustav na projektnom području, s naglaskom na uslugama u turizmu, rekreaciji i obrazovanju. Izvješće će sadržavati opise primjera dobre prakse i preporuke za odgovorno postupanje i ocenjivanje za pojedine sektore (turizam i rekreacija, obrazovanje).

Skip to content