Pravni status i upravljanje

Zbog svoje velike rasprostranjenosti i brojeva, euroazijski ris je klasificiran kao najmanje zabrinjavajuća vrsta prema IUCN-ovom popisu ugroženih vrsta.

Ipak, neke populacije u Europi smatraju se ugroženima zbog malog broja jedinki i njihove geografske izolacije. U Sloveniji i Hrvatskoj se ris smatra ugroženom vrstom i zaštićen je nacionalnim i međunarodnim propisima koji uvelike utječu na upravljanje risom u državi.

Upravljanje

Glavni cilj upravljanja populacijom risa u Hrvatskoj i Sloveniji je njena održivost i dugoročno očuvanje u Dinaridima, što uključuje očuvanje staništa i brigu oko suživota ljudi i risa. Za upravljanje risom u Hrvatskoj nadležno je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike u sklopu kojeg djeluje Zavod za zaštitu okoliša i prirode, dok je u Sloveniji nadležno Ministarstvo okoliša i prostornog planiranja.

Jedan je od ciljeva projekta LIFE Lynx uspostava transnacionalnih pristupa upravljanju populacijom s ciljem dugoročnog očuvanja risa.

Skip to content