Status zaštite i upravljanje

Danas je vuk u Hrvatskoj i Sloveniji zaštićen tijekom cijele godine i nalazi se na popisu rijetkih i ugroženih životinjskih vrsta.

Godine 2004 došlo je do promjena u zakonodavstvu u području očuvanja prirode i lovstva te je vuk ostao zaštićenom vrstom, a izgubio status divljači. Sustavno nadziranje vuka provodi se od 2010 naovamo.

Nadležno ministarstvo može, na temelju podataka o populaciji, viđenjima i broju vukova odstrijeljenih u prethodnom razdoblju kao i na temelju štete na stoci i drugih podataka, dozvoliti izvanredni odstrel unaprijed određenog broja životinja. Odstrel je ograničen na neko vremensko razdoblje i prostorno je raspoređen diljem regija. Takva odluka se donosi zasebno za svaku godinu.

Veličina populacije vuka ima dugoročni trend umjerenog rasta. Zaštita vuka u Sloveniji uređena je Uredbom o zaštićenim životinjskim vrstama, koja također navodi uvjete za intervenciju u populaciju. Od 2004. naovamo izvanredni odstrel vuka može odobriti ministarstvo nadležno za divlje životinje i lov.

Skip to content