Projekt

Projekt Carnivora Dinarica

Na području sjevernih Dinarida ljudi i velike zvijeri dijele stanište od pradavnih vremena i to je baština koju valja očuvati.

Aktivnosti projekta

Cilj je aktivnosti da popune praznine konkretnim mjerama u prekograničnom upravljanju populacijama velikih zvijeri na prostorima sjevernih Dinarida.

O programu Interreg

Program suradnje INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska ima za cilj promociju održivog, sigurnog i živopisnog pograničnog područja poticanjem pametnih pristupa zaštiti, mobilizaciji i upravljanju prirodnim i kulturnim resursima …

Skip to content