O programu Interreg

Program suradnje INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska

ima za cilj promociju održivog, sigurnog i živopisnog pograničnog područja poticanjem pametnih pristupa zaštiti, mobilizaciji i upravljanju prirodnim i kulturnim resursima za dobrobit ljudi koji na tom području žive i rade i onih koji ga posjećuju.

Logotip Interreg SI-HR

Vizija ističe opću usmjerenost na održivi razvoj. Primarni fokus bit će sagledavanje kulturnih i prirodnih vrijednosti kako bi se pronašla inovativna, pametna i učinkovita rješenja koja pomažu očuvati i poboljšati kvalitetu okoliša i njegove raznolikosti s jedne strane, a s druge strane aktivirati njegov socioekonomski potencijal. Osiguravanje sigurnog i živopisnog prostora od najveće je važnosti za ljude i tome će se pristupiti povećanjem kapaciteta za institucionalnu suradnju na svim razinama.

Skip to content