Na područjima na kojima su prisutne velike zvijeri, sprečavanje štete jedan je od najvažnijih alata

za dugoročno očuvanje njihovih populacija i također učinkovit način da se osigura sigurnost ljudske imovine i zaštiti lokalna poljoprivreda.

Nezaštićena ili neadekvatno zaštićena stoka i imovina može značiti lako dostupan izvor hrane za velike zvijeri. U mnogim slučajevima takva oštećena imovina dovodi do sukoba između čovjeka i velikih zvijeri. Šteta koju velike zvijeri mogu učiniti na različitim tipovima imovine razlikuje se veličinom i razmjerom. Primjerice šteta koju učine vukovi uglavnom se odnosi na stoku, u pravilu na sitnu stoku, dok s druge strane medvjedi mogu napraviti štetu na košnicama, u voćnjacima, poljima i balama silaže.

Veličina i broj slučajeva štete koju naprave medvjedi varira od godine do godine, ovisno o dostupnosti prirodne hrane. Broj slučajeva štete koje naprave risovi zanemarivo je malen u usporedbi s vukovima i medvjedima.

Važno je znati da broj slučajeva štete u nekom području nije striktno vezan uz broj jedinki koje su tamo prisutne. To je uglavnom zato što jedna životinja može biti uključena u više slučajeva štete, stoga ako želimo zaštiti svoju imovinu i svoju stoku – prije svega moramo biti odgovorni vlasnici.

Uspjeh pašnjačkog stočarstva u područjima na kojima su velike zvijeri stalno ili povremeno prisutne može se postići samo primjenom odgovarajućih mjera prevencije. U Sloveniji, kao i u drugim dijelovima Europe, vrlo je malo ili čak nema prostora bez ikakve ljudske aktivnosti, zbog čega moramo tražiti razumna i dugoročna rješenja koja će nam pomoći da živimo uz velike zvijeri.

Postoje mnogi i različiti načini kako možemo zaštiti svoju stoku i imovinu od velikih zvijeri. Neki od najučinkovitijih pristupa su

Divlje životinje uglavnom su vrlo oprezne. Kada se nađu pred nepoznatom fizičkom preprekom, najprije je žele istražiti. Ako je riječ o električnoj zaštiti, prvi kontakt životinji nanosi veliku bol. Ovo negativno iskustvo u životinje proizvodi osjećaj straha i ona ubuduće izbjegava zaštićeni prostor. Zaštita imovine električnim ogradama poznata je kao jedan od najpouzdanijih i najraširenijih načina za sprečavanje štete koju nanose velike zvijeri.

 

Valja napomenuti da nisu svi pristupi učinkoviti. U mnogim slučajevima stoka je ograđena električnim ogradama koje imaju svega dvije ili tri žice pod naponom. Takvoj strukturi nije svrha odbiti potencijalne grabežljivce od stoke, već da stoku zadrži u ograđenom prostoru. Da bi bila učinkovita, ograda treba biti takva da sprečava prolazak velikih zvijeri preko, ispod ili kroz električnu ogradu. To se može postići pomoću visokih električnih ograda. Osim što pružaju učinkovitu zaštitu stoke, takve ograde su i mobilne zbog čega se njima može učinkovito upravljati na pašnjacima.

 

Vir: LIFE Dinalp bear

 

U slučaju trajnog ograđivanja većih pašnjaka ili statičnih košnica, električne ograde s više žica također su se pokazale učinkovitima. Kako je gore navedeno, ovaj način ograđivanja najčešće se koristi za zadržavanje stoke na području kojim se lako upravlja, ali može poslužiti i kao dobra mjera za sprečavanje štete ako je postavljena ispravno. Ograda mora čitavo vrijeme biti pod naponom. Pri postavljanju ograde s više žica moramo biti svjesni da više žica znači više zaštite. Preporučujemo da takva električna ograda bude najmanje 150 cm visoka i da se sastoji od najmanje 6 žica pod naponom. Važno je ukloniti žice i stupove kad se pašnjak ne koristi kako bi se omogućio neometani prolaz divljim životinjama. Uklonite ogradu kad se ne koristi i ako nije pod naponom – tako se velike zvijeri i druge divlje životinje neće naučiti da je zaobiđu ili da izgube strah od nje.

Prisutnost pastirskog psa još je jedna učinkovita mjera za sprečavanje štete koju velike zvijeri mogu nanijeti stoci. Važno je razlikovati pse ovčare i pastirske pse. Psi ovčari usmjeravaju i vode stado, dok pastirski psi čuvaju stado od grabežljivaca. Iako je u posljednjih nekoliko desetljeća praksa čuvanja stada s pastirskim psima gotovo izumrla, prostorna rasprostranjenost populacija velikih zvijeri ponovno je dovela do vraćanja pasa kao dobrog rješenja za sprečavanje štete.

 

Pastirski psi imaju vrlo izražen instinkt za stado. Psi koji odrastaju uz stado doživljavaju stoku kao članove vlastitog čopora. Budući da ih doživljavaju kao „svoje“, zaštitnički su nastrojeni prema njima. Za učinkovitu zaštitu na pašnjaku trebaju barem tri psa. Prisutnost više pastirskih pasa na pašnjaku potiče ih da se ponašaju kao čopor i da surađuju. Za maksimalnu sigurnost najbolje je uključiti i pastirske pse i električne ograde.

 

Vir: LIFE Dinalp bear

 

Odgoj i trening dobrih i pouzdanih pastirskih pasa velik je posao koji traži puno vremena. Za pravilan razvoj željenih osobina i vještina ključne su prve dvije godine života psa. U sklopu našeg projekta odgojit ćemo dva pastirska psa (pasmine hrvatski tornjak) i donirati ih dvjema farmama koje se nalaze na području zahvaćenom projektom. Ovo će stočarima uštedjeti vrijeme i napor i, nadamo se, promovirati ovaj tip mjere zaštite.

Ako želite znati više o pastirskim psima, pogledajte našu stranicu Safe grazing. Objavili smo i priručnik o pastirskim psima.

S obzirom na to da su velike zvijeri prirodno oprezne i uglavnom izbjegavaju susrete s čovjekom, zaštita i nadzor stada uz pomoć pastira još je jedna mjera za umanjivanje rizika od gubitka stoke zbog velikih zvijeri koja se učinkovito primjenjuje stoljećima. Danas su pastiri uključeni samo u nekim dijelovima Europe, uglavnom na Balkanskom poluotoku i u nekim alpskim predjelima Italije, Švicarske, Francuske. Uostalom, sprečavanje napada velikih zvijeri nije njihov glavni zadatak. Pastir u prvom redu okuplja stada i usmjerava ih u staje da ih se pomuze.

 

Vir: LIFE Dinalp bear

 

Osim u navedenim dijelovima Europe, pastirsko stočarstvo na pašnjaku izumire. Ključne tehnike koje poboljšavaju ovu mjeru kao obranu protiv napada velikih zvijeri na stoku su zatvaranje stoke po noći (noćne nastambe) i prisutnost ljudi u svakom trenutku. Pastir također može nadgledati rad pastirskih pasa, nadzirati njihovo ponašanje i provjeriti da psi dobro surađuju sa stadom.

Na ovoj poveznici možete pronaći više podataka o pastirskom stočarstvu.

Ako želite znati više o raznim učinkovitim načinima zaštite imovine, sufinanciranju nabavke mjera prevencije ili o postupku prijave štete, posjetite portal Safe grazing na kojem možete pronaći sve potrebne informacije.

Skip to content