Projekt Carnivora Dinarica

Prekogranična suradnja i ekosustav funkcioniraju za dugoročno očuvanje velike populacije velikih zvijeri u sjevernim Dinaridima

Na području sjevernih Dinarida ljudi i velike zvijeri dijele stanište od pradavnih vremena i to je baština koju valja očuvati. Partneri na projektu uložit će svoj entuzijazam i stručnost u to da suživot ljudi i velikih zvijeri na području sjevernih Dinarida bude još uspješniji.

ZAŠTO?

Kako bi se poboljšalo očuvanje velikih zvijeri – risa, vuka i medvjeda, te kako bi se stvorili bolji uvjeti za njihov suživot s ljudima.

GDJE?

Prostori mreže Natura 2000: Javorniki-Snežnik i Notranjski trikotnik u Sloveniji, Gorski kotar i sjeverna Lika u Hrvatskoj.

KAKO?

Poboljšati prekogranično upravljanje velikim zvijerima:

 • Uspostavom međuinstitucionalne suradnje,
 • Usklađivanjem istraživanja o populaciji vuka i risa,
 • Zajedničkom analizom povezanosti staništa,
 • Zajedničkom evaluacijom usluga ekosustava velikih zvijeri.

Poboljšati odnos ljudi i velikih zvijeri edukacijom, mjerama prevencije i drugim aktivnostima pomoću:

 • Dobrih poljoprivrednih praksi,
 • Električnih ograda koje sprečavaju štetu,
 • Pastirskih pasa,
 • Dinamične cestovne signalizacije,
 • Nastambe za napuštenu mladunčad risa,
 • Kanti za otpad „otpornih“ na medvjede,
 • Mjera za usmjeravanje posjeta.
 • Uspostave centra za podizanje svijesti o velikim zvijerima u Pivki.
U centru za posjetitelje u Pivki postavit ćemo interaktivnu izložbu o velikim zvijerima i našem suživotu s njima.

Centar će biti središnje mjesto u hrvatskom i slovenskom dinarskom prostoru za izlaganje i distribuciju alata i znanja o velikim zvijerima, kao i za usmjeravanje posjetitelja diljem čitavih sjevernih Dinarida.

Interaktivna izložba
Skip to content