Smeđi medvjed vrlo je inteligentan i snalažljiv svejed koji brzo pronalazi dostupne izvore hrane. Ako takve izvore stalno pronalazi u blizini naselja, medvjed brzo gubi strah od čovjeka (navikava se na prisutnost čovjeka), ponekad čak i počne povezivati prisutnost ljudi s prisutnošću hrane (uvjetovanje hranom). To dovodi do ozbiljnijih sukoba koji često rezultiraju odstrelom problematičnog medvjeda.

Ako želimo spriječiti medvjede da dolaze u naselja, moramo im onemogućiti pristup antropogenim izvorima hrane kao što su komunalni otpad i ambalaža, ostatci za kompost i ostatci od klanja. Jedan od primjera dobre prakse ovakvog gospodarenja otpadom je korištenje kanti za otpad koje medvjed ne može otvoriti.

Vir: Arhiv projekta LIFE DINALP BEAR
Vir: Arhiv projekta LIFE DINALP BEAR

Iznimno je važno znati da mi ljudi od medvjeda napravimo „problematične“ medvjede – i to tako što se ponašamo pogrešno i neodgovorno. Zato svaki pojedinac mora napraviti sve što je u njegovoj ili njezinoj moći kako medvjedi ne bi zalazili u naselja. Pravilnim ponašanjem svatko od nas utječe na to da medvjed izbjegava naselja i tako malom, ali plemenitom, ulogom doprinosi skladnom životu ljudi i velikih zvijeri.

Više informacija o osiguravanju kontejnera protiv medvjeda.

Vir: Arhiv projekta LIFE DINALP BEAR
Vir: Arhiv projekta LIFE DINALP BEAR
Skip to content