Velike zvijeri

U Hrvatskoj i Sloveniji prisutne su sve tri vrste velikih zvijeri

One su: smeđi medvjed, vuk i euroazijski ris. Tijekom povijesti su zbog ljudskog djelovanja ove vrste pretrpjele dramatične padove brojeva jedinki i rasprostranjenosti.

U posljednjih nekoliko desetljeća, zahvaljujući porastu dostupnosti plijena i pokrivenosti šumama te boljem zakonodavnom okviru, uočljivi su pozitivni pomaci – većina populacija, s izuzetkom kritično ugroženog euroazijskog risa, stabilizira se ili ponovno raste. Rezultat je bio povratak ovih vrsta u mnoga područja u kojima nisu bile prisutne desetljećima.

Ipak, iako se ovaj povratak može smatrati velikim uspjehom u smislu očuvanja, u nekim područjima izazvao je i kontroverze. Prisutnost velikih zvijeri često je povod raspravama s ekstremnim stajalištima, koje se čak proširuju na druge društvene izazove u pozadini, pa i eskaliraju do vrlo politički obojenih sukoba.

Koja je važnost velikih zvijeri za prirodu?

Velike zvijeri su grabežljivci i stoga se nalaze na samom vrhu prehrambene piramide ekosustava i igraju ključnu ulogu u regulaciji populacije divljači, uravnotežujući na taj način funkcioniranje prirodnih ekosustava. Neke velike zvijeri su i strvinari (primjerice gorska kuna) pa igraju i sanitarnu ulogu u ekosustavu. K tome, neke vrste velikih zvijeri koje su svejedi (primjerice smeđi medvjed) putem svog probavnog ciklusa doprinose rasprostiranju sjemenki biljaka i voća te tako poboljšavaju vegetacijsku strukturu i raznolikost svog ekosustava.

Koja je važnost velikih zvijeri za lokalnu zajednicu ili društvo?

Velike zvijeri također mogu doprinijeti lokalnim zajednicama, osobito ako te zajednice imaju želju i mogućnost udružiti se s nadležnim tijelima vlasti i stručnjacima za velike zvijeri kako bi razvili zajednički plan upravljanja. Jedna od najvažnijih koristi je ekonomski poticaj koji za zajednicu mogu predstavljati velike zvijeri – one čine neko prirodno područje još privlačnijim. Ekonomski poticaj od prisutnosti velikih zvijeri može se ostvariti i posebnim označivanjem lokalnih poljoprivrednih proizvoda koji će onda privući nove posjetitelje, amatere-istraživače prirode i kupce. To će imati pozitivan utjecaj na „zeleni“ turizam tog područja.

Skip to content