Kako prepoznati znakove prisutnosti risa

U usporedbi s drugim vrstama, otisak šape risa prilično je okrugao. S obzirom na to da ris može uvući pandže, one se u otisku uglavnom ne vide. Prednje šape veće su od stražnjih. Kreće se uglavnom hodom, rijetko kasom ili skakanjem, pa otisci stražnjih šapa prate otiske prednjih šapa.

Otisak šapa

Ris uglavnom hoda izmjenjujući suprotne noge (lijeva prednja – lijeva stražnja, desna prednja – desna stražnja).

Veličina i oblik otisaka šape risa mogu biti slični otiscima vuka ili psa, a ponekad i čaglja i lisice. Ako su vidljivi otisci pandži, možemo biti sigurni da to nisu otisci šapa risa, ali se ipak često dogodi da otisci pandži nisu vidljivi u svim otiscima šapa (primjerice pas). U tom slučaju dobro je provjeriti više otisaka. Divlja ili domaća mačka također neće ostaviti otiske pandži, ali njihovi su otisci šapa manji od risa (do 4 cm).

Vir: Igor Pičulin
Vir: Igor Pičulin

Izmet

S obzirom na to da se uglavnom hrane srnama i puhovima, izmet risa pretežno se sastoji od dlake (krzna) i ponekad nešto kosti. Oblik izmeta sličan je izmetu divlje mačke, samo što je risov veći. Izmet u obliku kobasice često na jednom kraju ima zašiljeni vrh i može se sastojati od više manjih segmenata (1–2 puta veći u širinu u odnosu na duljinu). Za razliku od vuka ili medvjeda, ris često zakapa svoj izmet.

Trljanje

Poput drugih mačaka, ris se često trlja o predmete (drveće, ogradu…) i na njima često možemo naći njegove dlake. Dlaka može biti do 5 cm duga i kovrčava ili ravna, često prema korijenu tanja i bjelja, u sredini žuta ili narančasta, a na vrhu crna.

Trljanjem o predmete ris ostavlja svoj miris i na taj način javlja drugim risovima svoju lokaciju.

Označivanje

Ris označava svoj teritorij urinom i izlučevinama iz posebnih žlijezdi pod repom i na donjoj strani šapa. Ostavljajući svoj miris, javlja drugim risovima svoj spol i, u sezoni parenja, traži li družicu/druga ili ne. Iako većinu godine nisu vidljivi, ove znakove lako možemo uočiti zimi i prikupiti ih za genetsko uzorkovanje.

Vir: DinaRis
Vir: DinaRis
Skip to content