Kaj ogroža volka

Nizka stopnja tolerance do volkov v javnosti velja za največjo grožnjo volkom v Evropi in po svetu. Volkovi občasno napadajo domače živali, ki so slabo ali nezaščitene.

Nizka toleranca in strah ljudi pred volkovi

To povzroča čustveno in finančno škodo lastnikom teh živali, kar pogosto privede do pozivov k višjim kvotam za odstrel.

Volka ogrožajo tudi predsodki, strah in nerazumevanje glede vrste. Veliko pravljic in mitov volkove ponavadi napačno predstavlja kot negativna in nevarna bitja. Nekateri lovci volkove vidijo kot grožnjo ali tekmeca pri lovu , medtem ko drugi razumejo, da volkovi ponavadi plenijo  šibkejše in bolne živali.  Z izločanjem šibkejših živali iz čred, volkovi pomagajo ohranjati splošno zdravje teh vrst živali.

Izguba življenjskega prostora

Še ena resna grožnja vrsti je človekovo poseganje v habitat volka in drugih divjih živali. To vodi do izgube ali razdrobljenosti habitatov, kjer morajo volkovi prečkati (avto)ceste in železnice, kar pa lahko predstavlja neposredno nevarnost za povoze.

Izguba plenske baze

Volki potrebujejo za preživetje dovolj naravnega plena, zato je nujno dobro upravljanje s populacijami prostoživečih parkljarjev. Upravljalci morajo upoštevati prisotnost volkov in njihove prehranske zahteve. Zmanjšanje številčnosti srnjadi in jelenjadi kot glavnega plena volka lahko pride do pogostejšega plenjenjana domačih živali in posledično do povečanega števila škod.

Skip to content