Pravni status in upravljanje risa

Zaradi široke razširjenosti in večjega števila živali je evrazijski ris na rdečem seznamu ogroženih vrst (IUCN) označen kot »najmanj ogrožena vrsta«.

Vendar pa so nekatere populacije v Evropi ogrožene zaradi majhnega števila posameznih živali in njihove geografske izolacije. Ris v Sloveniji velja za ogroženo vrsto in je zato zaščiten z mednarodnimi in nacionalnimi predpisi. Ti v veliki meri oblikujejo politiko upravljanja z risom znotraj države.

Upravljanje

Glavni cilj Slovenije in Hrvaške za obvladovanje populacije risov je vzpostavitev trajnostne populacije in zagotavljanje ohranjanja risov v Dinarskem gorovju, vključno z njihovim habitatom, ter zagotavljanje sobivanja risov in ljudi. Upravljanje risov je na Hrvaškem v pristojnosti Ministrstva za okolje in naravo, Direktorata za varstvo narave, v Sloveniji pa je v pristojnosti Ministrstva za okolje in prostor.

Eden od ciljev projekta LIFE Lynx je razvoj mednarodnega pristopa upravljanja populacij za dolgoročno ohranjanje risa.

Skip to content