Za šolske in ostale skupine

Mali in veliki radovedneži v čarobnem gozdu

Vrtcem, šolam in drugim skupinam, na primer tabornikom, upokojencem, kmetovalcem, skupinam oseb varstveno delovnih centrov…  omogočamo skupinski ogled Dine z interpretacijo življenja velikih zveri in sobivanja z njimi, delavnico o velikih zvereh, ogled filmov o velikih zvereh, ki so nastali v projektu Carniovora Dinarica, LIFE Lynx in SloWolf, lahko pa omogočimo tudi izvedbo delavnice z lovcem ali s čebelarjem.

Za dobro izkušnjo obiskovalcev v razstavišču priporočamo obisk največ 25 oseb hkrati. Večje skupine, ki prihajajo na primer z avtobusom (približno 50 oseb), praviloma razdelimo v dve skupini. Ena skupina obišče Dino, z drugo pa izvedemo delavnico v sosednjih prostorih v Krpanovem domu ali v bližini v spremstvu lovca. Nato pa se skupini zamenjata. Delavnico lahko kombiniramo z ogledom krajših filmov o velikih zvereh, ki so nastali v okviru projekta Carnivora Dinarica.

Vodenje prilagodimo tudi v skladu s pričakovanji skupin odraslih. Skupinam, ki si želijo poglobljenih informacij, priporočamo, da ogledu Dine namenijo vsaj 80 minut in prav toliko za delavnice. Ogled Dine ali delavnica pa sta načeloma lahko tudi krajša.

Če želite svoj obisk na Pivškem, povezan z velikimi zvermi, podaljšati, vam priporočamo še obisk Gozdne hiše Mašun in tamkajšnje učne poti, kmetije dobrih praks na Suhorju, pa tudi kmetije Sedmakovih na Jurščah, na kateri redijo in vzgajajo pastirske pse. Predstavimo vam lahko tudi Ekomuzej in Krajinski park  Pivških presihajočih jezer.

 

OGLED DINE: Ali veste, kdo je “kriv”, da ima srna tako vitke noge?

Skupino že v vhodni veži ob velikem zemljevidu severnih Dinaridov sprejme vodnica/vodnik in nato v razstavišču izvede program, pripravljen v skladu s starostjo obiskovalcev oziroma v skladu z učnim programom šole (npr. triade). V prvem delu obiskovalce spodbujamo k razmišljanju, ostrimo pozornost na ključna, tudi manj znana ali najbolj zanimiva dejstva iz življenja velikih zveri. Drugi del obiska vedoželjnežev je namenjen samostojnemu aktivnemu raziskovanju, ki ga omogočajo nove tehnologije.

DELAVNICE : Potipajte, potežkajte, odtisnite!

V delavnici bo z vami najmanj ena usposobljena vodnica, ki bo izvedla program, primeren starosti obiskovalcev oziroma učnemu programu ali vrsti skupine (npr. odrasli, kmetovalci, vrtec ipd.). Za delo v delavnici so na voljo številni predmeti, preparati, igrače in druga didaktična sredstva za izvedbo različnih iger in nalog. Tudi odrasli se lahko udeležimo delavnice in razširimo svoje znanje. Še zlasti je zanimiva tista, v kateri prevzemamo različne vloge: lahko se vživite v vlogo na primer tekača, rejca ovac, lovca, državnega sekretarja na ministrstvu za okolje in prostor in iščete način za sobivanje z velikimi zvermi v prostoru, s katerimi si ga delimo.

Z lovcem po sledi za divjadjo

Z lovcem po sledi za divjadjo je 80-minutni program, primeren za otroke 1. 2. in 3. triade osnovne šole (6-14 let), v nekoliko zahtevnejši enačici tudi za srednješolce.

Sestavljen iz krajšega sprehoda po utrjenih gozdnih poteh, opazovanja narave in izvajanja tehničnih nalog.  Naši zunanji sodelavci, lovci iz BEAROUNDME, skupaj z otroki krenejo izpred Krpanovega doma proti hribu Osojnica.

V prvem delu delavnice skupaj z lovcem obnovijo pravila obnašanja v gozdu, nato pa z izkustvenim učenjem spoznajo biologijo parkljaste divjadi naših gozdov. Na gozdni stezi otroci sami »najdejo« rogovja srnjakov in jelenov različnih starosti. Spoznajo tudi enega od načinov monitoringa – foto past in se vanjo na poti nevede tudi »ujamejo«.

V drugem delu delavnice učenci dobijo pripomočke za prepoznavo živalskih stopinj ter evidenčni list, na katerega vpisujejo opažene sledi, stopinje, dlako, kosti, iztrebke, na podlagi sledi tudi poskušajo rekonstruirati dogajanje v naravi.

Pot nazaj do Krpanovega doma je priložnost za dodatna vprašanja otrok, namenjena lovcu.

BE AROUND ME delavnica v DINI_1646128293

 

Vrtec v čarobnem gozdu

Za skupine otrok iz vrtcev smo pripravili posebne programe ogleda razstavišča in delavnic in sicer v različicah za starostni skupini 3-5 let in 5-6 let.  Vodeni ogled za mlajše otroke traja do 35 minut, za starejše od 45 do 50 minut. Če nas obišče večja skupina otrok, jih razdelimo v dve ali več skupin in zanje pripravimo dodatne dejavnosti (sprehod z lovcem, delavnica (lahko gibalna), prilagojena najmlajšim… skupinice pa se nato izmenjujejo pri posameznih dejavnostih.

Otroci spoznajo osnovne značilnosti medveda, volka in risa, razlike med njimi, njihovo “družinsko” življenje, pogovarjajo se o likih v pravljicah, prisluhnejo in razpoznavajo zvoke v čarobnem gozdu in v njem iščejo še druge živali.

V delavnici otroci s pomočjo didaktičnih pripomočkov razvrščajo dele teles živali, njihovo hrano, na voljo so jim posode s peskom in odlitki šap za odti stopinj v pesku, kože za tipanje, lahko pobarvajo vsak svojega risa, se gibajo po zverinsko…

FILMI: Velike zveri v severnih Dinaridih

V projektu CARNIVORA DINARICA smo posneli desetminutni in sedem kratkih, triminutnih filmov o velikih zvereh in sobivanju, ki jih lahko prikažemo tudi v okviru skupinskega obiska v manjši dvorani ali v veliki kinodvorani v Krpanovem domu.

Naslov daljšega filma je VELIKE ZVERI NE POZNAJO MEJA, govori pa o tem, kateri človekovi posegi v okolje ogrožajo velike zveri.

O značilnostih iz življenja velikih zveri govorijo trije triminutni videofilmi: VOLK, kontroverzni plenilec, MEDVED, naša največja zver in RIS, skrivnostni prebivalec gozda.

Naslovi ostalih filmov, ki sami po sebi govorijo o vsebini, pa so:

  • VELIKE ZVERI SOUSTVARJAJO NAJBOLJŠE GOZDOVE,
  • VELIKE ZVERI, POMEN ZA LJUDI,
  • ŽIVLJENJE Z VELIKIMI ZVERMI in
  • VELIKE ZVERI, PREPREČEVANJE KONFLIKTOV.

Po dogovoru je mogoč tudi ogled drugih, daljših filmov, ki so bili posneti v okviru drugih projektov o velikih zvereh (SloWolf in LIFE Lynx), na primer film Vojka Peruška ZA VOLKOVI in film RISOVA POT.

Skip to content