Velike zveri in sobivanje

Velike zveri

V Sloveniji in na Hrvaškem živijo tri velikih zveri: rjavi medved, volk in evrazijski ris. Te vrste so v preteklosti zaradi posledic človeške dejavnosti utrpele drastično zmanjšanje tako v številu kot v distribuciji.

Sobivanje z velikimi zvermi

Velike zveri potrebujejo velike teritorije, v Evropi pa večinoma prevladuje kulturna krajina, zato le te pogosto pridejo v stik z ljudmi. Čeprav so to lepe in veličastne živali, pa so včasih lahko tudi težavni sosedje.

Kako ravnati, če srečate medveda

Velike zveri le redko kdaj srečamo. Imajo namreč prirojen strah pred človekom, zato se stikom izogibajo. Človeka ne dojemajo kot plen, temveč kot morebitno grožnjo. Zaradi tega so zelo oprezne.

Skip to content