Oznaka »Medvedu prijazno« je namenjena promociji produktov in storitev, ki podpirajo sobivanje z velikimi zvermi in ohranjanje njihovega življenjskega prostora.

Oznaka MEDVEDU PRIJAZNO ima dva glavna cilja

Povezovanje in promocija ponudnikov izdelkov, turističnih produktov in storitev

ki uporabljajo velikim zverem prijazne prakse.

Širjenje pozitivnih sporočil o velikih zvereh in ukrepih sobivanja z njimi

Komu so oznake namenjene?

Rejcem pašnih živali, čebelarjem, sadjarjem in drugim kmetijcem
Ponudnikom turističnih namestitev in vodenih turističnih programov za vodene turistične programe
Rokodelcem, podjetjem in drugim obrtnikom za različne rokodelske in druge izdelke
Kupcem, ki podpirajo lokalne izdelke
Katere prakse so velikim zverem prijazne?

Uporaba elektroograj ali elektromrež za varovanje pašnih živali, čebelnjakov ali sadovnjakov, v katerih je ves čas prisotna elektrika

Velike zveri se pred prečkanjem ovire, s samo oviro rade najprej seznanijo. Elektrika jim zada bolečino in to jih odvrne, da bi se ponovno približale ograji, zato se zgodi manj napadov na pašne živali in manj škod v čebelnjakih ali sadovnjakih, kar pripomore k boljšemu odnosu vpletenih lokalnih prebivalcev do velikih zveri.

Vsakodnevno zapiranje pašnih živali v varno nočno ogrado

Večina napadov na pašne živali se zgodi ponoči ali v zgodnjih jutranjih urah, zato je pomembno, da so živali v nočnem času na varnem.

Nenehna prisotnost pastirjev in/ali pastirskih psov pri varovanju črede na pašniku

Ker so velike zveri naravno plašne in se izogibajo srečanju s človekom, je varovanje črede s pastirjem nedvomno učinkovita rešitev. To je tudi najstarejša oblika varovanja črede pred plenilci. Poleg pastirjev so imeli v zgodovini pašništva pomembno vlogo tudi pastirski psi.

Shranjevanje medvedu privlačnih organskih odpadkov in smeti na medvedu nedostopna mesta

Ostanki hrane v bližini hiš privabljajo velike zveri, zlasti medveda. To lahko vodi v pogostejša srečanja z ljudmi in nastanek konfliktov.

Aktivna promocija ohranjanja slovenskih zavarovanih vrst velikih zveri

Poročanje medijev o velikih zvereh je pogosto negativno in senzacionalistično. Širjenje pozitivnih in objektivnih informacij o vrstah pripomore k večji podpori javnosti k njihovemu varstvu in ohranitvi.

Kje dobim oznako "Medvedu prijazno"?

Če uporabljate katero od zgoraj opisanih praks, ravnate medvedu prijazno, zato lahko to potrdite z uporabo oznake »Medvedu prijazno«.

Oznaka se podeljuje za tri kategorije:

Kmetijstvo
Turizem
Spominki (aktivna promocija)
Kdo ste vi?
Promocija vaših produktov in storitev

Vaše produkte bomo na vašo željo prodajali v fizični trgovini centra za velike zveri DINA Pivka. Oglaševali jih bomo na spletni strani in družbenih omrežjih Centra DINA, priložnostno tudi v promocijskih zloženkah, ki jih bomo razdeljevali na prehrambenih in kmetijskih sejmih, turističnih borzah in drugih dogodkih.

Dodana vrednost za vaše izdelke

Življenjski prostor velikih zveri se krči in se vse tesneje prepleta z naselji in kulturno krajino. Tako prihaja tudi do pogostejših srečanj z ljudmi. Velike zveri pri ljudeh prožijo različna čustva in odzive – od veselja do strahu in jeze. Medved je priložnostni vsejed in se prehranjuje z zelo različno hrano, ki jo najde v svoji okolici. To je lahko tudi v bližini hiš, kamor ga privabijo ostanki hrane, čebelnjaki in sadje v sadovnjakih, kjer povzroča škodo lokalnemu prebivalstvu, ki jo najbolj občutijo kmetijci. Volk pogosto povzroča škod na pašnih živalih. Odklonilnih stališč so lahko deležne tudi druge vrste velikih zveri, npr. ris, četudi zelo redko povzroča škodo na pašnih živalih. Z uporabo preizkušenih medvedu prijaznih praks lahko preprečimo nastajanje konfliktov in pripomoremo k boljšemu sobivanju.

Turistična vodenja
Pripravi svoje Kočevsko smrekovo mazilo

0,00 €

Spominki
Mini krožnik MEDVED V GOZDU

15,00 €

Spominki
Smrekove kapljice Smrekol

11,00 €

Spominki
Obesek kvačkan medvedek

0,00 €

Med in izdelki z medu
Med in izdelki iz medu

0,00 €

Med in izdelki z medu

0,00 €

Spominki
Broška z motivom medveda

8,00 €

Spominki
Broška z motivom volka

8,00 €

Spominki
Nahrbtnik z motivom medveda

30,00 €

Skip to content