Porazdelitev vrste v Sloveniji in na Hrvaškem

Medvedi, ki živijo na območju severnih Dinaridov in Alp, so del večje dinarskopindske populacije, ki se razprostira od Alp na severu do gorovja Pindos na jugu. Velikost populacije je ocenjena na okrog 3000 medvedov, njeno jedro pa je v Dinaridih.

Danes se medvedi postopoma vračajo v alpski prostor, kjer so bili splošno razširjeni še do 18. stoletja, pozneje pa skoraj popolnoma iztrebljeni. Ocena velikost populacije medvedov v Sloveniji in na Hrvaškem je bila ocenjena v okviru projekta LIFE DINALP BEAR konec leta 2016.

Porazdelitev vrst v Sloveniji in na Hrvaškem
Porazdelitev vrst v Sloveniji in na Hrvaškem

Osrednje področje rjavega medveda je v dinarskih gozdovih na Notranjskem (Javorniki, Snežnik) in na Kočevskem, ki segajo čez mejo s Hrvaško v Gorski kotar in naprej proti jugovzhodu. Severno in zahodno od tega osrednjega področja medvedi živijo v Hrušici, Nanosu in Trnovskem gozdu ter se raztezajo do Menišije in Krimsko-Mokrškega gorovja, na vzhodu pa do Gorjancev.

Vir: Tomaž Skrbinšek
Vir: Tomaž Skrbinšek

Spremljanje stanja populacije

Poznamo različne metode za ugotavljanje številčnosti medvedov. V Evropi sta najpogostejši štetje medvedov s pomočjo neinvazivnega genetskega vzorčenja (tj. zbiranje DNK iz medvedjih iztrebkov, dlake in sline) ter štetje na stalnih števnih mestih – krmiščih.

Najboljša metoda za spremljanje gibanja posameznih medvedov je satelitska telemetrija. Medveda raziskovalci uspavajo in opremijo z ovratnico, v katero je vgrajena naprava GPS. Ta se redno povezuje s sateliti in izračunava natančne lokacije medveda. Podatke o lokacijah nato raziskovalcem pošilja preko SMS-sporočil.

Vir: Tomaż Skrbinšek
Vir: Tomaż Skrbinšek
Skip to content