Prvi sastanak o prekograničnoj suradnji Hrvatske i Slovenije o upravljanju populacijama velikih zvijeri

Prvi bilateralni sastanak o prekograničnom upravljanju populacijama velikih zvjeri, na kojega su osim partnera projekta Carnivora Dinarica pozvani i predstavnici resornih ministarstava i službi te drugih mjerodavnih organizacija obiju država, bavio se temom upravljanja i praćenja populacije vuka.

Odluke o upravljanju s jedne strane granice utječu na stanje populacije s druge strane granice i obratno, a temelj svake suradnje su usporedivi podaci prikupljeni putem harmoniziranog praćenja populacija velikih zvijeri.

Na sastanku su Zavod za šume Slovenije i Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu predstavili i usporedili postojeće mjere i režime upravljanja i praćenja populacije vuka u Hrvatskoj i Sloveniji. Nakon prezentacija uslijedila je diskusija s ciljem prepoznavanja izazova i propusta koji onemogućavaju prekograničnu suradnju te prijedloga zajedničkog protokola. Hrvatska radi na razvoju protokola za metode sustavnog praćenja populacije vuka, djelomično se oslanjajući na već uspostavljene uspješne prakse iz Slovenije.

Sudionici su se složili da je samo koordiniranim praćenjem temeljenim na znanosti i suradnjom obiju država moguće integrirano upravljanje i očuvanje populacije vuka u Sjevernim Dinaridima.

Skip to content