O učinkovitim preventivnim mjerama za zaštitu životinja na ispaši na Suhorju

10. 12. 2019

Jučer su stručnjaci Zavoda za šume Slovenije (ZGS) Vesna Oražem (iz središnje jedinice) i Gregor Koželj (iz jedinice Postojna) na Suhorju predstavili problematiku šteta i mjera za sprječavanje šteta od velikih zvijeri. Naime, provedena je radionica u okviru projekta Carnivora Dinarica (Interreg V-A Slovenija-Hrvatska), jedna u nizu radionica planiranih na rubnim područjima Nature 2000.

Poljoprivredno gospodarstvo dobrih praksi – Kmetija Volk sa Suhorja

Mještani i organizatori okupili su se kod visoke elektromreže koja okružuje pašnjak poljoprivrednog gospodarstva Kmetija Volk sa Suhorja. Zavod za šume Slovenije (ZGS) početkom lipnja opremio je pašnjak Volkovih, neposredno ispod sela, elektroogradom visokom 170 cm. Sitna stoka sada pase i čisti obrast na pašnjaku okruženom mrežom dužine 500 m koja je pod stalnim električnim naponom. Vesna Oražem i voditelj poljoprivrednog gospodarstva Tomaž Volk sudionicima su objasnili kako takav tor mora biti postavljen, kakav električni napon mora biti u njemu i slično, a prezentirali su i sustav za dnevno-noćno snimanje događanja oko tora. Naime, stručnjaci su postavili i kameru koja se pokrene kada već manja životinja, npr. lisica, prekine infracrvenu zraku, odnosno to kretanje prepozna senzor. Na taj će način lako utvrditi eventualnu prisutnost i reakcije velikih zvijeri, ukoliko se budu približavale pašnjaku.

O projektu i učinkovitim preventivnim mjerama

Radionica je nastavljena u seoskom domu prezentacijom projekta, a Vesna i Gregor detaljnije su predstavili rad elektroograda, također i trenutno ispitivanje elektrotepiha kao preventivne mjere kod pčelinjaka, te naposljetku i spremnike za otpad koji su sigurni za medvjede. Na radionicu smo pozvali i Aleša Sedmaka iz Juršča, uzgajivača stoke i pastirskih pasa koji je prezentirao njihov uzgoj i pastirske pse kao učinkovitu mjeru zaštite životinja na ispaši od napada velikih zvijeri.

 

Uzgajivači malih stada posljednja su „obrana“ od zaraštanja

Gregor Koželj je u okviru predstavljanja projekta detaljnije prezentirao aktivnost usmjeravanja posjeta u snežničkim šumama, koje su sve više prometno, a i drugačije opterećene. Zavod za šume Slovenije (ZGS) je na prometno izloženim lokacijama postavio uređaje koji prepoznaju vozila, a na temelju tako dobivenih rezultata će posjetitelje prometnom signalizacijom pokušati preusmjeriti na druge zanimljive točke, a dalje od područja gdje medvjed, vuk i ris moraju imati mir od ljudi. Zajedno s hrvatskim parterima izraditi će prekograničnu kartu za usmjeravanje posjetitelja. Predstavnica Općine Pivka, Dragica Jaksetič, predstavila je Centar za velike zvijeri koji će se u okviru projekta urediti u Krpanovom domu.

Po završetku radionice nastavljena je diskusija i  razmjena pitanja i odgovora. Predstavnici Zavoda za šume Slovenije (ZGS) svim su zainteresiranima na raspolaganju za bilo kakvo savjetovanje i pomoć, jer je mjere za zaštitu domaćih životinja potrebno planirati i krojiti prema potrebama svake zainteresirane osobe, odnosno poljoprivrednog gospodarstva posebno.

Na primjer, uzgajivači stoke na Suhorju upozorili su da većina uzgajivača manjih stada životinje vode na ispašu samo zato kako bi očuvali travnjake od zaraštanja. Zbog toga što su ti uzgajivači većinom na poslu, uzgoj sitne stoke im ne predstavlja izvor prihoda od kojih bi živjeli, te im dodatan rad i trošak čuvanja stada predstavlja preveliki teret. Zbog toga predlažu da država u budućim politikama sufinanciranja preventivnih sredstava uzme u obzir i one manje uzgajivače, posljednje „braniče“ od zaraštanja travnjačkih površina u blizini sela.

Gosti su predstavili i preglednu i jednostavnu web stranicu varna-pasa.si na kojoj su dostupne sve informacije, kontakti povezani s mjerama za suživot ljudi i velikih zvijeri, pa i obrazac za podnošenje za sufinanciranje preventivnih zaštitnih sredstava.

Zavod za šume Slovenije (ZGS) već sada poziva sve zainteresirane na sljedeću prezentaciju „poljoprivrednog gospodarstva dobrih praksi“ na Suhorju, odnosno mjera za preventivnu zaštitu životinja na ispaši koju će pripremiti početkom jeseni.

O datumu prezentacije javnost će biti pravovremeno obaviještena na web stranici Zavoda za gozdove i projektnoj Carnivora Dinarica.

Skip to content