Praćenje posjećenosti na području Snežnika

10. 12. 2019

U projektu Carnivora Dinarica bavimo se i praćenjem posjećenosti šireg područja Snežnika. Ove staze većinom vode po šumskim cestama područjima koja su zbog svoje slikovitosti i divljine vrlo privlačne ljubiteljima prirode. Šumom područje Snežnika obuhvaća i manja područja koja su zatvorena za promet, a kretanje u njima i nadalje mora ostati ograničeno. To su tzv. „mirne zone“.

Željeli bismo očuvati mirne zone u njihovoj izvornosti i tako osigurati i estetske i rekreativne funkcije šuma za posjetitelje još boljima. Da bismo spojili sve aspekte uporabe prostora te istovremeno očuvali primjerena staništa za velike zvijeri i druge zaštićene vrste, potrebno je pažljivo usmjeriti posjetitelje izvan „mirnih“ zona. Osnovne podatke za analizu prikupili smo putem internetskih medija, klasičnih medija te putem institucija (turističke organizacije, društva, itd.).

Sistem za spremljanje obiska
Sistem za spremljanje obiska

Sustav za praćenje posjeta

Za potrebe projekta uspostavili smo sustav za praćenje posjeta na području Snežnika. Sustav je osmišljen tako da senzor postavljen u visini prometnice prepoznaje kretanje te ga šalje u središnjicu putem magnetskih devijacija. Postavljeno je 15 mjernih postaja, od toga ih 14 prati pokretne metalne predmete, a jedna postaja prepoznaje živa bića koja se kreću pored brojača/senzora. Mjerni je uređaj u prirodi nevidljiv, jer je glavna postaja zakopana u strminu šumske ceste, a senzor se nalazi pod zemljom na sredini šumske ceste.

Prikupljeni podaci pomoći će nam u određivanju opće slike pritiska na stanište vuka, medvjeda i risa te služiti kao stručni temelj za daljnje planiranje prekograničnog usmjeravanja posjećivanja. Projektnim aktivnostima ove vrste želimo značajno doprinijeti smanjivanju opterećenosti staništa velikih zvijeri na najnižu moguću razinu, a istovremeno očuvati društvene aspekte šume na ovom području.

Skip to content