Osnaživanje lokalnih kapaciteta za podizanje razine suživota ljudi i velikih zvijeri

ZAŠTO?

Pozitivna promjena u odnosu ljudi i velikih zvijeri najprije se treba postići lokalno, s ljudima koji žive i rade unutar ili na granicama pograničnog prostora velikih zvijeri.

CILJ

Produbljeno znanje stručne javnosti i građana o važnosti očuvanja velikih zvijeri, njihovim uslugama za ekosustav, mjerama sigurnosti i načinima suživota ljudi i velikih zvijeri. Sveukupno 250 lokalnih dionika, predstavnika nadležnih institucija, novinara i građana na ciljnim područjima: 30 nastavnika, 70 različitih dionika i predstavnika nadležnih institucija kao i 150 lokalnih stanovnika.

KAKO?

  • Trening za 30 nastavnika prirodnih predmeta
  • Trening za 70 lokalnih dionika (općinski stručnjaci odgovorni za prostorno planiranje i poljoprivredu, gospodarski subjekti, šumari, pčelari, poljoprivrednici, policajci, podnositelji zahtjeva za naknadu štete, poljoprivredni savjetnici, novinari, nevladine organizacije…)
  • Praktične radionice za 150 lokalnih stanovnika s ciljem boljeg razumijevanja velikih zvijeri i mjere koje doprinose boljem suživotu

ISHODI

  • Paket didaktičkih materijala o velikim zvijerima za nastavnike prirodnih predmeta na projektnom području
  • Razvoj, kreiranje i postavljanje didaktičkih kutaka u osnovnim školama
  • Razvoj koncepta, metodologije i materijala za radionice i treninge za nastavnike, dionike i lokalno stanovništvo
  • Izvještaji s treninga, zaključci s radionica i evaluacija uspjeha
Skip to content