Zajednički pristupi i znanje o prekograničnom upravljanju velikim zvijerima

ZAŠTO?

Hrvatska i Slovenija dijele tri populacije velikih zvijeri: risa, vuka i medvjeda. Prvo, životinje ne poznaju koncept granica. Drugo, velike zvijeri ne mogu opstati same unutar jedne države zbog njihove potrebe za velikim prostorom i opasnosti od parenja srodnih životinja. Zbog toga je potrebno sudjelovanje obiju država u upravljanju populacijama.

CILJ

Cilj je aktivnosti ovog radnog paketa da popune praznine konkretnim mjerama u prekograničnom upravljanju populacijama velikih zvijeri na prostorima sjevernih Dinarida.

KAKO?

Sljedećim aktivnostima:

 • poboljšanjem prekogranične suradnje u upravljanju velikim zvijerima s fokusom na usklađivanje protokola za praćenje vuka i risa
 • istraživanjem povezanosti pograničnih staništa velikih zvijeri s definiranjem „žarišnih područja“ i preporukama za upravljanje prostorom (sprečavanje fragmentacije prostora)
 • istraživanjem vrijednosti velikih zvijeri kroz evaluaciju usluga ekosustava.

ISHODI

 • Izvještaj o kretanju i povezanosti staništa velikih zvijeri
 • Oprema za telemetriju (daljinsko mjerenje) i praćenje velikih zvijeri
 • Popularna publikacija o istraživanjima
 • Izvještaj o istraživanju usluga ekosustava koji uključuje:
  • Prehrambenu ekologiju velikih zvijeri s preporukama za poboljšanje upravljanja populacijama i suživota ljudi i velikih zvijeri
  • Prepoznavanje kulturnih usluga velikih zvijeri za ekosustave, s naglaskom na usluge u turizmu, rekreaciji i edukaciji
 • Plinski kromatograf – uređaj koji omogućuje razumijevanje prehrambenih navika svih triju životinja
 • Popularna publikacija o uslugama ekosustava velikih zvijeri
Skip to content