Praktične demonstracijske aktivnosti za očuvanje velikih zvijeri

ZAKAJ?

Suživot čovjeka, risa, vuka i medvjeda moguć je i postoji mnogo primjera dobrih praksi koje potvrđuju kako se on može postići i održavati. Za bolji odnos ljudi i velikih zvijeri potrebno je podizati svijest, osigurati adekvatne alate i tehnike te mijenjati ponašanje s ciljem boljeg suživota. Stoga će poljoprivrednici, pčelari, posjetitelji, lokalno stanovništvo i drugi dionici biti uključeni u različite posebne demonstracijske aktivnosti.

CILJ

Poboljšati odnos ljudi i velikih zvijeri edukacijom, mjerama prevencije i drugim aktivnostima. U sklopu projekta pomoći ćemo da pravi alati dođu u ruke onih ljudi koji ih trebaju.

KAKO?

Demonstracijskim mjerama za:

 • Smanjivanje dostupnosti plijena na poljoprivrednim gospodarstvima i rubnim naseljima, onim „žarištima“ gdje se uglavnom događaju sukobi i nastaje šteta
 • Smanjivanje opasnosti od stradavanja velikih zvijeri u prometu te tim putem poboljšanje povezanosti staništa
 • Smanjivanje ometanja posjetitelja planiranim nadziranjem i usmjeravanjem posjeta, rekreacijskih staza i prometa te uspostavom mirnih zona u području prekograničnog projekta Natura 2000
 • Smanjivanje rizika od uginuća napuštene risje mladunčadi
 • Smanjivanje rizika od navikavanja medvjeda na čovjeka

ISHODI

Bolje stanje pograničnog staništa velikih zvijeri putem sljedećih aktivnosti:

 • Sprečavanje sukoba u poljoprivredi:
  • Dobre poljoprivredne prakse
  • Električne ograde koje sprečavaju štetu
  • Pastirski psi
  • Letci o demonstracijskim mjerama u poljoprivredi
 • Smanjivanje prometnih zastoja:
  • Dinamična cestovna signalizacija
 • Usmjeravanje posjetitelja:
  • Mjere za usmjeravanje posjetitelja
  • Oprema za usmjeravanje posjetitelja
  • Sustav za usmjeravanje posjetitelja – utvrđivanje „mirnih zona“
  • Letci za usmjeravanje posjetitelja
 • Nastamba za napuštenu risju mladunčad
 • Sprečavanje navikavanja na čovjeka
  • Spremnici za otpad „otporni“ na medvjede (koje medvjed ne može otvoriti)
Skip to content