Krepitev sposobnosti na lokalnem nivoju za dvig ravni sobivanja med človekom in velikimi zvermi

KAKO?

  • usposabljanje 30 učiteljev biologije in naravoslovja,
  • usposabljanje 70 lokalnih akterjev (občinski urbanisti in strokovnjaki za prostorsko načrtovanje, osebe, ki odločajo o prostorskih načrtih, izvajalci različnih aktivnosti v gozdovih, cenilci škod, kmetijski svetovalci, kmetje, predstavniki okoljskih nevladnih organizacij…)
  • praktične delavnice za 150 lokalnih prebivalcev za boljše razumevanje velikih zveri in ukrepov, ki omogočajo boljše sobivanje.

REZULTAT

  • komplet didaktičnega gradiva o velikih zvereh za učitelje naravoslovnih predmetov na projektnem območju,
  • priprava, izdelava in namestitev didaktičnih kotičkov v osnovnih šolah,
  • razvoj koncepta, metodologije in materialov za delavnice in usposabljanja za učitelje, deležnike in lokalne prebivalce,
  • poročila o usposabljanju, zaključki delavnic, listo prisotnosti in evalvacijo učinka.
Skip to content