Skupni pristopi in znanje za čezmejno upravljanje z velikimi zvermi

ZAKAJ?

Hrvaška in Slovenija si delita tri populacije velikih zveri – risa, volka in medveda. Najprej je treba povedati, da živali ne poznajo meja. Dodati pa je treba tudi, da se zaradi prostorskih potreb in posledične nevarnosti parjenja v sorodstvu, velike zveri ne morejo ohranjati in razvijati osamljeno le zgolj znotraj državnih meja. Zato je pri upravljanju s populacijami velikih zveri potrebno sodelovanje obeh držav.

CILJ

Namen aktivnosti iz tega delovnega paketa je zapolniti vrzeli s konkretnimi ukrepi pri čezmejnem upravljanju s populacijami velikih zveri na območju severnih Dinaridov.

KAKO?

Z izvajanjem aktivnosti za:

 • izboljšanje čezmejnega sodelovanja pri upravljanju z velikimi zvermi s poudarkom na usklajevanju pri spremljanju volka in risa;
 • raziskovanje povezljivosti čezmejnih habitatov velikih zveri z opredelitvijo »vročih točk« in priporočil za usmerjanje rabe prostora (preprečevanje razdrobljenosti prostora);
 • raziskovanje vrednosti velikih zveri z vrednotenjem njihove vloge v ekosistemu.

REZULTATI

 • poročilo o čezmejni povezljivosti habitatov velikih zveri,
 • komplet opreme za telemetrijo in spremljanje velikih zveri,
 • poljudna publikacija s povzetki raziskave o prehodnosti in povezljivosti čezmejnih habitatov velikih zveri,
 • poročilo o raziskavi ekosistemskih storitev velikih zveri na projektnem območju, ki bo vključevalo::
  • spoznanja o prehranski ekologiji velikih zveri s priporočili za izboljšanje upravljanja s populacijo in sobivanje ljudi in velikih zveri,
  • spoznanja o kulturni vlogi velikih zveri v ekosistemih s poudarkom na storitvah v turizmu, rekreaciji in izobraževanju,
 • plinski kromatograf – instrument, ki omogoča spoznavanje prehranskih navad vseh treh vrst,
 • poljudna publikacija o ekosistemskih storitvah velikih zveri.
Skip to content