Praktične demonstracijske aktivnosti za ohranjanje velikih zveri

ZAKAJ?

Sobivanje ljudi in medvedov, risov in volkov je mogoče in obstaja veliko primerov dobrih praks, ki kažejo, na kakšen način je to moč doseči in trajnostno vzdrževati. Za boljše odnose med ljudmi in velikimi zveri je treba ozaveščati, zagotoviti ustrezno opremo in tehnike ter vedenje ljudi usmeriti k boljšemu sobivanju. Zato bodo kmetje, čebelarji, obiskovalci, lokalne skupnosti in drugi deležniki vključeni v različne praktični demonstracijske ukrepe.

CILJ

Izboljšati odnos med ljudmi in velikimi zvermi z izobraževanjem, preventivnimi ukrepi in drugimi dejavnostmi. V okviru projekta bomo pomagali, da bodo prava orodja prišla v roke ljudem, ki jih potrebujejo.

KAKO?

Z demo ukrepi za:

 • zmanjšanje dostopnosti plena v kmetijstvu in robnih naseljih, oziroma na »vročih točkah«, kjer ponavadi prihaja do škod in konfliktov,
 • zmanjšanje tveganja za povoze velikih zveri, in s tem izboljšanje povezljivosti habitatov,
 • zmanjšanje motenj obiskovalcev z načrtnim spremljanjem in usmerjanjem obiska, rekreacijskih tokov in prometa ter vzpostavitvijo mirnih con znotraj čezmejnega N2000 projektnega območja,
 • zmanjšanje tveganj umrljivosti osirotelih risjih mladičev,
 • zmanjšanje tveganj habituacije medveda.

REZULTATI

Boljše stanje čezmejnega habitata velikih zveri, kar bo doseženo s temi aktivnostmi:

 • Preprečevanje konfliktov v kmetijstvu:
  • z dobrimi kmetijskimi praksami
  • z električnimi ograjami, ki preprečujejo škodo
  • s pastirskimi psi
  • z letaki o demo ukrepih v kmetijstvu
 •  Zmanjšanje povozov:
  • z dinamično prometno signalizacijo
 • Usmerjanje obiskovalcev:
  • z režimom usmerjanja obiskov
  • z opremo za usmerjanje obiskovalcev
  • z vzpostavitvijo »mirnih con«
  • z letaki za usmerjanje obiskovalcev
 • Z oboro za rehabilitacijo osirotelih risjih mladičev
 • Preprečevanje habituacije medveda:
  • z medovarnimi smetnjaki
Skip to content