Spremljanje obiska na območju Snežnika

V projektu Carnivora Dinarica se ukvarjamo tudi s spremljanjem obiskanosti širšega območja Snežnika. Te poti večinoma potekajo po gozdnih cestah, ki pa so ravno zaradi svoje slikovitosti in divjine posebej privlačne za ljubitelje narave. Z gozdom poraščen prostor v širši okolici Snežnika zajema tudi območja, ki so za promet zaprta, gibanje po njih pa mora ostati omejeno. To so tako imenovane “mirne cone”.

Mirne cone bi želeli ohraniti v svoji prvinskosti, ob tem pa zagotavljati tudi estetske in rekreativne funkcije gozdov. Da bi združili vse vidike dojemanja in uporabe prostora ter hkrati ohranili primerne habitate za velike zveri in druge zavarovane vrste, je potrebno obiskovalce usmeriti izven teh con.  Osnovne podatke smo zbirali preko internetnih medijev, klasičnih medijev ter preko institucij (turistične organizacije, društva itd.).

Sistem za spremljanje obiska
Sistem za spremljanje obiska

Za potrebe projekta smo vzpostavili sistem za spremljanje obiska na tem območju. Sistem je zasnovan tako, da v naravi nemoteči senzor, ki je nameščen v bližini prometnice, zaznava gibanje ter ga v centralo sporoča preko magnetnih odklonov. Namestili smo 15 merilnih postaj, od tega jih 14 sledi premikajočim kovinskim predmetom, ena postaja pa zaznava živa bitja, ki se gibljejo mimo števca. Merilna naprava je v naravi nevidna, saj je glavna postaja zakopana v brežino gozdne ceste, senzor pa je pod zemljo na sredini gozdne ceste.

Zbrani podatki nam bodo pomagali pri določanju splošne slike pritiska na habitat volka, medveda in risa ter služili kot strokovna podlaga za nadaljnje načrtovanje čezmejnega usmerjanja obiska. S tovrstnimi projektnimi aktivnosti želimo pomembno prispevati k zmanjšanju obremenjenosti habitatov velikih zveri na najnižjo možno raven, hkrati pa ohraniti družbene vidike gozda na tem območju.

Skip to content