Zaštita imovine od velikih zvijeri

Jedan od ciljeva projekta „Carnivora Dinarica“ Interreg Slovenija-Hrvatska bolje je i učinkovitije prekogranično upravljanje populacijama velikih zvijeri koje žive u Hrvatskoj i Sloveniji.

Kako bi to postigli projektni partneri provode brojne aktivnosti, od kojih je jedna edukacija javnosti.

Zbog toga je, osim raznih radionica, projektom predviđeno i tiskanje niza publikacija o velikim zvijerima. Edukacijsko-komunikacijsku komponentu projekta financijski je indirektno podržao Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

U letku „Zaštita imovine od velikih zvijeri“ možete saznati više o odgovarajućim načinima zaštite domaćih životinja od velikih zvijeri.

U letku se nalaze poveznice na kojima možete detaljnije istražiti mjere potpore u Sloveniji i u Hrvatskoj, ali i saznati kako upotrebljavati električne ograde za zaštitu stada te koji se psi mogu upotrijebiti za zaštitu stoke od velikih zvijeri. Naravno, ako ste raspoloženi za dodatne praktične savjete i iskustva iz prve ruke, možete posjetiti farmu dobre prakse – Kmetiju Volk u Sloveniji.

Skip to content