Važnost velikih zvijeri za društvo

U okviru projekta Carnivora Dinarica istražujemo važnost velikih zvijeri za lokalne zajednice, pri čemu se služimo konceptom vrednovanja kulturnih usluga ekosustava.

Različitost interesa povezanih s velikim zvijerima među različitim skupinama ljudi ima znatan utjecaj na (ne)prihvaćanje mjera upravljanja.

Provodimo polustrukturirane intervjue s fokus-grupama (stočari, lovci, učitelji, turistički djelatnici, umjetnici) kako bismo bolje razumjeli suvremene društvene sustave vrijednosti i potencijale povezane s velikim zvijerima. Bolje razumijevanje različitih interesa i vrijednosti omogućit će lakše prihvaćanje kompromisa i lakše planiranje ciljeva upravljanja koji neće dovesti do razilaženja s očekivanjima lokalnih zajednica u budućnosti. Dosad smo održali intervjue s fokus-grupama stočara u Narinu, lovaca u Loškom Potoku, umjetnika u Radoviljci, turističkih djelatnika u Starom trgu pri Ložu i testnom fokus-grupom u Ljubljani.

Skip to content