Pomen velikih zveri za družbo

V okviru projekta Carnivora Dinarica raziskujemo pomen velikih zveri za lokalne skupnosti, pri čemer uporabljamo koncept vrednotenja kulturnih ekosistemskih storitev.

Raznovrstnost interesov povezanih z velikimi zvermi med različnimi skupinami ljudi pomembno vpliva na (ne)sprejemanje upravljavskih ukrepov.

S fokusnimi skupinami (kmetijci, lovci, učitelji, turistični delavci, umetniki) izvajamo pol strukturirane intervjuje za boljše razumevanje trenutnih družbenih vrednostnih sistemov in potencialov povezanih z velikimi zvermi. Boljše razumevanje različnih interesov in vrednot bo omogočilo lažje sprejemanje kompromisov in načrtovanje ciljev upravljanja, ki v prihodnosti ne bodo pripeljali do razhajanj s pričakovanji lokalnih skupnosti. Do sedaj smo izpeljali intervju s fokusno skupino kmetijcev v Narinu, lovcev v Loškem Potoku, umetnikov v Radovljici, turističnih delavcev v Starem trgu pri Ložu ter testno fokusno skupino v Ljubljani.

Skip to content