Telemetrijsko praćenje velikih zvijeri u Hrvatskoj

12. 12. 2019

Od početka ožujka pa do kraja srpnja 2019. godine, projektni tim i vanjski suradnici Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, uhvatili su i obilježili ukupno 5 životinja, tri medvjeda i dva risa, od kojih se trenutno 3 životinje kontinuirano prate. Ujedno su jedan vuk i jedan ris uspjeli pobjeći iz zamki.

Risovica Andreja

Prva životinja obilježena telemetrijskom ogrlicom u sklopu Carnivora Dinarica projekta bila je 16 kg teška i 1-2 godine stara ženka risa, nazvana Andreja, oznake L17, koja se uhvatila u postavljenu kaveznu zamku na području Gumanca u Gorskom kotaru. Nažalost, mjesec dana nakon hvatanja i obilježavanja, Andrejina GPS/Iridium ogrlica se pokvarila i prestala slati podatke o kretanju. Andreju je 31. srpnja zabilježila fotozamka LIFE Lynx projektnog tima. Snimljena je 7 kilometara sjeveroistočnije od mjesta hvatanja, na lokaciji koja se nalazi unutar teritorija lokalnog mužjaka Damira.

Stavljanje ogrlice na risovicu Andreju (foto: Marko Modrić)
Stavljanje ogrlice na risovicu Andreju (foto: Marko Modrić)

Ris Rista

Krajem rujna, u Nacionalnom parku “Risnjak”, uhvaćen je i označen GPS/GSM ogrlicom drugi ris u okviru projekta. Odrasli mužjak, stariji od 2 godine, težak 19 kg. Ulovljen je na plijenu koji su dva dana ranije pronašli volonteri Zagrebačke pivovare prilikom restauracije travnjaka na Leski u okviru akcije “Za risa”. Glasovanjem javnosti odabrano mu je ime Rista. U tri tjedna koliko se prati njegovo kretanje, kretao se u graničnom dijelu parka te južnije od NP „Risnjak“.

Ris Rista
Ris Rista
Područje kretanja risova Andreje i Riste
Područje kretanja risova Andreje i Riste

Medvjedice Ana i Frida

U lipnju 2019. godine, s razmakom od 2 tjedna, obilježene su dvije medvjedice, 84 kg teška medvjedica Ana, oznake B62 i 104 kg teška medvjedica Frida, oznake B63. Uhvaćene su nedaleko hrvatsko-slovenske granice, u području šumarije Prezid, na lokaciji Berišček. Prema GPS lokacijama koje šalju njihove ogrlice vidljivo je da se obje medvjedice kreću neprekinutim šumskim staništem u pograničnom području te da i na dnevnoj bazi prelaze hrvatsko-slovensku granicu. Najvećim dijelom se zadržavaju unutar 5 km od granice u Sloveniji i do 2 km od granice u Hrvatskoj.

Ana se pretežno kreće unutar Fridinog radijusa kretanja, a vrlo često posjećuje lokaciju u Sloveniji na kojoj postoji objekt za fotografski turizam, tzv. fotolov.

Frida nosi telemetrijsku ogrlicu drugačiju od ostalih obilježenih životinja, njezina naime, sadrži video kameru! Kamera je ugrađena u isto kućište kao i baterija ogrlice, pa sve dok se baterija ne potroši i ogrlica ne otpadne sa životinje, nećemo znati kakve je vrijedne snimke snimila. Moguće je i daljinski aktivirati „drop off“ sistem ogrlice, no u cilju nam je čim duže pratiti životinju i snimati što Frida radi tijekom sva četiri godišnja doba. Pri veterinarskom pregledu Fride, koji se obavlja tijekom postupka uzorkovanja i obilježavanja anestezirane životinje, utvrđeno je kako je Frida stara više od 10 godina i kako su ju kolege iz Slovenije jednom tijekom života već uhvatili, obilježili i pratili njezino kretanje.

Postavljanje ogrlice sa kamerom na medvjedicu Fridu
Postavljanje ogrlice sa kamerom na medvjedicu Fridu
Područje kretanja medvjedice Ane i Fride
Područje kretanja medvjedice Ane i Fride

Medvjedica Kornelia

U okviru projekta u srpnju 2019. godine obilježena je i medvjedica Kornelia, oznaka B64, ali je nakon nekoliko dana nakon obilježavanja vješto preko glave uspjela skinuti ogrlicu te se njeno kretanje ne prati. Sve ogrlice kojima se obilježavaju životinje imaju ugrađene i UHF/VHF radio odašiljače, tako da se pomoću odgovarajućeg prijamnika i antene mogu locirati frekvencije ogrlica i kada one više nisu na životinji. Kornelijina ogrlica je pronađena te će se njome obilježiti budući uhvaćeni medvjed.

Skip to content