Telemetrično spremljanje velikih zveri na Hrvaškem

Od začetka marca do konca julija 2019 so projektni sodelavci z Veterinarske fakultete iz Zagreba ulovili in s telemetričnimi ovratnicami označili 5 živali – tri medvede in dva risa, od katerih tri živali konstantno spremljajo. Enemu volku in risu pa je uspelo pobegniti iz pasti.

Risinja Andreja

Prva žival opremljena s telemetrično ovratnico v sklopu projekta Carnivora Dinarica je bila 16 kilogramov težka dve letna samica risa, ki so jo raziskovalci poimenovali Andreja. Risinja z oznako L17, ki se je ujela v box trap , na območju Gumanic v Gorskem Kotarju. Žal pa je le en mesec po ulovu in namestitvi telemetrične ovratnice, ta prenehala delovati in ne pošilja več podatkov o njenem gibanju. 31. julija jo je 7 kilometrov od mesta, kjer je bila ulovljena, ujela fotokamera postavljena v sklopu projekta LIFE lynx. Lokacija je znotraj teritorija risjega samca Damirja.

Nameščanje ovratnice na risinjo Andrejo (foto: Marko Modrić)
Nameščanje ovratnice na risinjo Andrejo (foto: Marko Modrić)

Ris Rista

Konec septembra je bil v Narodnem parku Risnjak ujet in z GPS/GSM ovratnico opremljen drugi ris. Samec star dve leti in težak 19 kilogramov, se je ujel na ostanke plena, ki so ga našli prostovoljci zagrebške pivovarne med delom na travniku v Leski v okviru akcije „Za risa“. Njegovo ime so izbrali z glasovanjem prek facebook profila, uporabnikom je bilo najbolj všeč ime Rista. V teh treh tednih, od kar se spremlja njegovo gibanje, se ris nahaja v obmejnem delu parka ter južno od NP Risnjak.

Ris Rista
Ris Rista
Področje gibanja risov Andreje in Riste
Področje gibanja risov Andreje in Riste

Medvedki Ana in Frida

V juniju 2019 sta bili v razmiku dveh tednov ujeti in z ovratnicami opremljenimi dve medvedki. Medvedka z oznako B62, ki je dobila ime Ana, je bila ob ulovu težka 84 kilogramov ter medvedka B63, ki je dobila ime Frida in je imela ob ulovu 104 kilogramov. Obe medvedki sta bili ujeti blizu hrvaško-slovenske meje, na gozdnatem območju Prezida, na lokaciji Berišček.

S pomočjo GPS podatkov, ki jih pošiljajo njune ovratnice lahko vidimo, da se premikata po gozdnatem predelu obmejnega področja ter dnevno prečkata hrvaško-slovensko mejo. Večinoma se zadržujeta na območju 5 kilometrov od slovenske meje in do 2 kilometra od hrvaške meje. Medvedka Ana se večinoma premika znotraj Fridinega območja gibanja, zelo pogosto pa obiskuje lokacijo v Sloveniji, kjer se nahaja objekt za foto turizem oziroma fotolov. Frida je opremljena s posebno ovratnico, saj ima tudi video kamero. Ta je vgrajena v ohišje skupaj z baterijo ovratnice, zato njenih posnetkov, dokler se baterija ne izprazni in vratnica ne odpade, ne bomo videli. Seveda je mogoče tudi ročno sprožiti drop off signal, ki povzroči, da ovratnica odpade, vendar pa je naš namen čim dlje spremljati živali in njihovo gibanje tekom celega leta. Ob ulovu živali, se poleg namestitve telemetrične ovratnice in odvzema vzorca, opravi še veterinarski pregled. Ob tem pregledu smo pri Fridi ugotovili, da je stara več kot 10 let ter, da so jo kolegi iz Slovenije v preteklosti ravno tako ujeli, povzorčili in spremljali njeno gibanje.

Nameščanje ovratnice s kamero na medvedko Frido
Nameščanje ovratnice s kamero na medvedko Frido
Področje gibanja medvedk Ane in Fride
Področje gibanja medvedk Ane in Fride

Medvedka Kornelia

V okviru projekta je bila julija s telemetrično ovratnico opremljena tudi medvedka B64 oziroma Kornelia. Žal pa si je le po nekaj dneh medvedka uspela sneti ovratnico, zato se njeno gibanje ne beleži več. Vse ovratnice, ki se uporabljajo za spremljanje živali, imajo ugrajen UHF/VHF radio sprejemnik s pomočjo katerega lahko ovratnico, ko ta odpade, najdemo. Za to potrebujemo posebno anteno in receiver. Tako smo lahko našli tudi Korneliino ovratnico in jo bomo ponovno uporabili za naslednjega ujetega medveda.

Skip to content