Medvedi so izredno radovedne in inteligentne živali, ki večino svojega časa namenijo iskanju hrane. Če v svojem okolju naletijo na lahko dostopno hrano človeškega (antropogenega) izvora, kot so komunalni odpadki in embalaža, kompostirani ostanki in klavniški odpadki, posežejo tudi po tovrstnih virih hrane. Lokacije, kjer so dostopali do hrane, si dobro zapomnijo in se tja lahko tudi po več letih vračajo, saj so bili s hrano nagrajeni.

Če se lahko dostopni viri hrane nahajajo v bližini naselij, medvedi lahko postopoma izgubijo strah pred človekom, se habituirajo. Če pa pričnejo vire hrane povezovati s prisotnostjo človeka, se konfliktne situacije lahko še okrepijo.

Vir: Arhiv projekta LIFE DINALP BEAR
Vir: Arhiv projekta LIFE DINALP BEAR

Ker želimo medvede odvrniti od naselij, jim moramo preprečiti dostop do odpadnih virov hrane. Eden izmed zelo učinkovitih zaščitnih ukrepov so t.i. medovarni smetnjaki, ki ob pravilni uporabi povsem onemogočijo medvedom dostop.

Če želite izvedeti več o tovrstnem ukrepu in tudi drugih načinih zaščite odpadnih virov hrane pred medvedi, vas vabimo, da obiščete portal Varna paša.

Vir: Arhiv projekta LIFE DINALP BEAR
Vir: Arhiv projekta LIFE DINALP BEAR

Ne smemo pozabiti, da z nepravilnim ravnanjem sami ustvarjamo » problematične« medvede. Vsak posameznik v skupnosti lahko s pravilnim ravnanjem veliko doprinese k odvračanju medvedov od naselij in s tem k ohranjanju njihove naravne plašnosti, kar dolgoročno pripomore k bolj uspešnemu in strpnejšemu življenju z medvedi.

Skip to content