Drugi bilateralni sastanak o prekograničnoj suradnji Hrvatske i Slovenije o upravljanju populacijama velikih zvijeri

Drugi slovensko-hrvatski bilateralni sastanak na temu upravljanja i monitoringa populacije risa uspješno je održan 9.12.2020. u organizaciji Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u okviru projekta Interreg Slovenija Hrvatska »Prekogranična suradnja i usluge ekosustava u dugoročnom očuvanju populacija velikih zvijeri u sjevernim Dinaridima – CARNIVORA DINARICA«.

Naime, jedan od specifičnih ciljeva projekta Carnivora Dinarica je poboljšanje prekogranične suradnje u upravljanju velikim zvijerima na području sjevernih Dinarida s posebnim naglaskom na harmonizaciji monitoringa za vuka i risa.

Na trosatnom sastanku koji je održan u obliku video konferencije osim predstavnika relevantnih upravljačkih tijela i ostalih interesnih organizacija iz Slovenije i Hrvatske, sudjelovali su i mjerodavni predstavnici Bosne i Hercegovine i Crne gore u statusu aktivnih promatrača.

Vodeći stručnjaci za risa Zavoda za gozdove Slovenije i Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prezentirali su trenutni status upravljanja i monitoringa risa u Sloveniji i Hrvatskoj kao i zajedničku usporednu analizu postojećih mjera i režima.

Nakon toga uslijedila je izrazito angažirana rasprava sudionika sastanka s ciljem prepoznavanja izazova i propusta koji onemogućavaju prekograničnu suradnju te o prijedlogu zajedničkog protokola. Predstavnici Bosne i Hercegovine i Crne Gore također su ukratko predstavili trenutno stanje vezano uz velike zvijeri na svojim područjima.

Sudionici su se složili da je samo koordiniranim praćenjem temeljenim na znanosti i suradnjom obiju država na svim razinama moguće integrirano upravljanje i očuvanje populacije risa, te su također istaknuli potrebu za osnivanjem dugoročne regionalne platforme za suradnju na upravljanju populacijama velikih zvijeri.

Skip to content