Drugi bilateralni sestanek o čezmejnem sodelovanju med Hrvaško in Slovenijo o upravljanju populacije velikih zveri

Drugi slovensko-hrvaški bilateralni sestanek na temo upravljanja in spremljanja populacije risa je bil uspešno izveden 9. decembra 2020 v organizaciji Veterinarske fakultete Univerze v Zagrebu v okviru projekta Interreg Slovenija Hrvaška »Čezmejno sodelovanje in ekosistemske funkcije pri dolgoročnem ohranjanju populacij velikih zveri v severnih Dinaridih – CARNIVORA DINARICA«.

Eden od specifičnih ciljev projekta Carnivora Dinarica je namreč izboljšanje čezmejnega sodelovanja pri upravljanju velikih zveri na območju severnih Dinaridov, s posebnim poudarkom na usklajevanju spremljanja volka in risa.

Triurnega sestanka, ki je potekal v obliki videokonference, so se poleg predstavnikov ustreznih upravljalnih organov in drugih interesnih organizacij iz Slovenije in Hrvaške udeležili tudi predstavniki Bosne in Hercegovine ter Črne gore v statusu aktivnih opazovalcev.

Vodilni strokovnjaki za risa z Zavoda za gozdove Slovenije in Veterinarske fakultete Univerze v Zagrebu so predstavili trenutno stanje upravljanja in spremljanja risa v Sloveniji in na Hrvaškem ter skupno primerjalno analizo obstoječih ukrepov in režimov.

Sledila je zelo zavzeta razprava udeležencev sestanka s ciljem prepoznavanja izzivov in pomanjkljivosti, ki onemogočajo čezmejno sodelovanje, ter o predlogu skupnega protokola. Predstavniki Bosne in Hercegovine ter Črne gore so prav tako na kratko predstavili stanje glede velikih zveri za svoja področja.

Udeleženci so se strinjali, da je integrirano upravljanje in ohranjanje populacije risov mogoče le s koordiniranim spremljanjem, ki temeljni na znanosti in sodelovanjem med obema državama na vseh ravneh, ter so prav tako poudarili potrebo po vzpostavitvi dolgoročne regionalne platforme za sodelovanje na področju upravljanja populacije velikih zveri.

Skip to content