Čezmejno sodelovanje in ekosistemske storitve za dolgoročno ohranjanje populacij velikih zveri v severnih Dinaridih

 

Interreg VA Slovenija – Hrvaška projekt Carnivora Dinarica je potekal od 1.9.2018 do 31.8.2021. V projektu je sodelovalo 8 partnerjev: Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani (vodilni partner), Zavod za gozdove Slovenije, občina Pivka, Narodni park Risnjak, Veteriinarska fakulteta v Zagrebu, WWF Adria, Primorsko-goranska županija, mesto Vrbovsko.

ZAKAJ?

Izboljšati varstveno stanje velikih zveri: risa, volka in medveda ter ljudem omogočili boljše pogoje sobivanja z njimi.

KJE?

Območja Natura 2000: Javorniki-Snežnik in Notranjski trikotnik v Sloveniji,  ter del območja Gorski kotar in severna Lika na Hrvaškem.

KAKO?

Z izboljšanjem čezmejnega upravljanja z velikimi zvermi:

 • z vzpostavitvijo medinstitucionalnega sodelovanja,
 • z usklajevanjem raziskav populacij volka in risa,
 • s skupno analizo povezljivosti habitatov,
 • s skupnim ovrednotenjem vloge velikih zveri v ekosistemu.

Z izboljšanjem sobivanja ljudi in velikih zveri preko informiranja, usposabljanja in drugih aktivnosti:

 • kmetija dobrih praks,
 • električne ograje in pastirski psi za preprečevanje škod,
 • aktivna signalizacija na prometnicah,
 • zavetišče za osirotele risove mladiče,
 • medovarni smetnjaki,
 • ukrepi za usmerjanje obiskovalcev,
 • z vzpostavitvijo centra za ozaveščanje o velikih zveri.

V okviru projekta je v Krpanovem domu v Pivki nastala interaktivna razstava o velikih zvereh in o sobivanju ljudi in zveri.

Središče bo tudi po izteku projekta osrednja točka dinarsko-kraškega prostora Slovenije in Hrvaške za prikaz in širjenje vseh orodij in znanj o velikih zveri ter usmerjanja obiska v celotnem območju severnih Dinaridov.

Interaktivna razstava
Skip to content