Program sodelovanja INTERREG V–A Slovenija–Hrvaška

je namenjen spodbujanju trajnostnega, varnega in živahnega obmejnega območja s spodbujanjem pametnih pristopov k ohranjanju, mobilizaciji in upravljanju naravnih in kulturnih virov v korist ljudi, ki živijo in delajo na tem območju ali pa ga obiskujejo.

Logotip Interreg SI-HR

Vizija programa poudarja stremenje k trajnostnem razvoju. Glavni poudarek bo na izkoriščanju naravnih in kulturnih vrednot za zagotavljanje inovativnih, pametnih in učinkovitih rešitev, ki pomagajo ohranjati in izboljšujejo kakovost okolja ter njegovo raznoliko identiteto, hkrati pa razvijajo njegove socialno-ekonomske zmožnosti. Zagotavljanje varnega in živahnega območja je za ljudi izjemno pomembno, zato bo v ta namen povečano institucionalno sodelovanje na vseh ravneh.

Skip to content