Nastamba za risa u NP Risnjak

5. 12. 2019

Unutar projekta Carnivora Dinarica Javna ustanova Nacionalni park Risnjak provodi mnoge aktivnosti

a osnovni cilj im je poboljšanje suživota ljudi i velikih zvijeri te poboljšanje uvjeta za njihovo očuvanje

Jedna od aktivnosti je i gradnja nastambe za smještaj risjih mladunaca. Tijekom 2017. Godine u okolici Bribira pronađeno je mladunče risa bez majke. Mladunče, nazvano Martin, prvo je zbrinuto u Zoološki vrt grada Zagreba a potom prebačeno u NP Risnjak, gdje je za njega (u vrlo kratkom roku) napravljena privremena nastamba. Krajem siječnja 2018. godine Martin je opremljen telemetrijskom ogrlicom i pušten na slobodu, kojoj se vrlo dobro prilagodio. Bio je to prvi slučaj uspješne rehabilitacije risjeg mladunca i njegove reintrodukcije u prirodu u Hrvatskoj.

Već se tada prepoznala potreba za gradnjom veće nastambe, koja bi u budućnosti služila za prihvat drugih jedinki, ovisno o potrebi. Tako je gradnja nastambe postala je jedna od glavnih aktivnosti unutar projekta Carnivora Dinarica.

Osnovna zadaća nastambe je “očuvati” jedinku dok ona postane dovoljno velika i/li zdrava za puštanje u prirodu a istodobno i onemogućiti izlazak jedinke iz nastambe.

Planiranju i gradnji pristupilo se vrlo ozbiljno: analiziralo se prijašnje iskustvo sa starom nastambom, pregledana je dostupna literature o nastambama za divlje životinje, kontaktirani su domaći stručnjaci (Veterinarski fakultet, Zoološki vrt grada Zagreba, Veleučilište u Karlovcu) kao i oni strani (SAD-a, Slovačka i Slovenija) te su uvaženi njihovi savjeti i prijedlozi.

Nastamba je izgrađena na odgovarajućoj lokaciji unutar granica NP Risnjak, u predjelu Leske. Napravljena je od drvene i željezne konstrukcije, ojačana drvenom oplatom i armaturnom mrežom, kako bi bila trajna i čvrsta te spriječila bijeg životinje.

Unutrašnjost nastambe obložena je drvom, a postavljeno je i sklonište te platforme na više mjesta (risovi vole biti na povišenom dijelu tijekom dana a skriveni za vrijeme lošeg vremena). Dio gornje trećine zidova ostavljen je bez drvene oplate kako bi jedinka imala pogled na okolicu. Gdje je to bilo moguće, unutrašnjost je ostavljena u prirodnom stanju (zemlja, zeljaste biljke, grmlje, debla, grane, kamenje…) kako bi što bolje odgovarala stvarnom staništu risova. U nastambu će se postaviti i kamere za promatranje divljih životinja što će, kroz fotografije i video zapise, pružiti uvid u svakidašnjicu jedinke a bez njezinog uznemiravanja.

Nastamba zadovoljava potrebe cijelog prekograničnog područja Natura 2000 Slovenija – Hrvatska, odnosno zajedničkog životnog prostora risova, stoga će ga u budućnosti za potrebe zaštite vrste koristiti i slovenski partneri. Također, može pomoći i kod prilagođenog ispuštanja (tzv. soft release) risova dovedenih na ovo područje u okviru drugih projekata (npr. LIFE Lynx).

JU NP Risnjak će, uz suradnju Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, voditi brigu o održavanju i adekvatnoj uporabi nastambe, čime će se omogućiti sigurna rehabilitacija jedniki ove ugrožene vrste te njihovo uspješno uključivanje natrag u populaciju.

Skip to content