Projektne aktivnosti

Skupni pristopi in znanje za čezmejno upravljanje z velikimi zvermi

Hrvaška in Slovenija si delita tri populacije velikih zveri – risa, volka in medveda. Najprej je treba povedati, da živali ne poznajo meja …

Krepitev sposobnosti na lokalnem nivoju za dvig ravni sobivanja med človekom in velikimi zvermi

Krepitev sposobnosti na lokalnem nivoju za dvig ravni sobivanja med človekom in velikimi zvermi (T2), novinarjev in prebivalcev ciljnih področij …

Praktične demonstracijske aktivnosti za ohranjanje velikih zveri

Sobivanje ljudi in medvedov, risov in volkov je mogoče in obstaja veliko primerov dobrih praks, ki kažejo, na kakšen način je to moč doseči in trajnostno vzdrževati.

Središče za usmerjanje obiskovalcev in ozaveščanje o sobivanju ljudi in velikih zveri

Na projektnem območju Hrvaške in Slovenije se nihče kontinuirano in celovito ne ukvarja z usmerjanjem obiska ter ozaveščanjem prebivalstva …

Komunikacijske aktivnosti

Pripovedovanje zgodb o naravi in naši vlogi pri njenem varovanju predstavlja srž tega, kar počnemo. Ne morem se spomniti nobene druge stvari …

Skip to content