Središče za usmerjanje obiskovalcev in ozaveščanje o sobivanju ljudi in velikih zveri

ZAKAJ?

Na projektnem območju Hrvaške in Slovenije se nihče kontinuirano in celovito ne ukvarja z usmerjanjem obiska ter ozaveščanjem prebivalstva pa tudi strokovne javnosti o pomenu ohranjanja velikih zveri. V okviru različnih projektov se razvijajo in preizkušajo nove znanstvene ugotovitve, številni pilotni ukrepi, primeri dobrih praks in didaktično gradivo, ki širši skupnosti niso dovolj dobro predstavljeni. Vse te dragocene informacije pogosto ostanejo znotraj manjših skupin strokovnjakov, medtem ko širša skupnost nima dostopa do teh podatkov.

Center v Pivki bo tako imel pomembno vlogo, saj bo zbrano znanje prenašal tako lokalni skupnosti kot tudi obiskovalcem. Deloval bo kot osrednja točka za usmerjanje obiskovalcev v celotnem območju Severnih Dinaridov, saj bo združeval vse demo točke razvite v projektu ter ozaveščal in usmerjal v razumevanje in varovanje velikih zveri in njihovih habitatov ter o različnih načinih boljšega sobivanja ljudi in velikih zveri.

CILJ

Občina Pivka bo v obstoječi stavbi Krpanov dom uredila središče, ki bo osrednje čezmejno središče za ozaveščanje o pomenu ohranjanja in sobivanja ljudi in velikih zveri na Dinarsko-alpskem prostoru.

Center bo tudi osrednja točka za usmerjanje obiskovalcev na celotnem območju Severnih Dinaridov. Z preusmeritvijo obiskovalcev, ki jih zanimajo velike zveri v urbano okolje, se bo zmanjšal pritisk na bivalne površine velikih zveri.

KAKO?

Občina Pivka bo v zaključni fazi in po zaključku projekta skrbela za nadaljnje usmerjanje in ozaveščanje obiskovalcev, širjenje dobrih kmetijskih, prometnih in drugih praks, predstavljenih v projektu, ter med lokalno skupnostjo na območju projekta spodbujala prijateljske odnose do medveda, volka in risa.

Prebivalci, šolske skupine, mladi, kmetovalci, učitelji, lovci, prostovoljci in drugi obiskovalci bodo z različnih vidikov bolje spoznali velike zveri ter dobili  praktičnenapotke, kako s čimmanjšim konfliktom sobivati z medvedom, volkom in risom. Na ta način bo center dolgoročno prispeval k boljšemu sobivanju ljudi in velikih zveri na tem območju.

REZULTATI

Za bolj celostno predstavitev in pristop k ciljni publiki bo del obstoječega prostora preoblikovan v:

  • interaktivno razstavišče za ozaveščanje o pomenu ohranjanja velikih zveri (fotografije, videoposnetki, animacije, multimedijske vsebine, 3D-predstavitve …),
  • mala dvorana/učilnica,
  • informacijski pult za obiskovalce vhodnega prostora.
Skip to content