Volk Jože

27. 9. 2019

Za potrebe raziskave o povezljivosti habitatov so projektni sodelavci z Biotehniške fakultete 3. septembra 2019 na Snežniku odlovili štiri mesečnega samca in ga opremili z GPS telemetrično ovratnico. Pripada Snežniškemu tropu, ki ima del ozemlja tudi na Hrvaškem. Ob ulovu je tehtal 24,5 kilogramov.

Ker teden dni po tem, še vedno nismo dobili nobenih podatkov o njegovem gibanju, sta sodelavca poskusila s klasično VHF metodo na terenu. Ugotovili smo, da je zaradi zelo slabe pokritosti s signalom, oddajanje možno le na nekaj krajih. Za prenos podatkov, pa se mora volk na tem mestu zadrževati nekaj časa (počivati).

Namen raziskave je

prepoznati grožnje za varstvo velikih zveri, dobiti vpogled v ekologijo njihovega gibanja, njihovo rabo habitatnih tipov ter preučiti razlike med spoloma.

Večinoma se te raziskave izvajajo v okviru ene države, Slovenija in Hrvaška pa sta se združili in bosta izvedli raziskavo povezljivosti čezmejnih habitatov v kar bodo vključene tudi ovire na meji.

Do sedaj smo dobili le en paket podatkov, ki kažejo gibanje volka preko enega tedna (17-25.9.2019). Zanimivo je, da se mlad volk še vedno precej zadržuje v širši okolici brloga in ne po celotnem območju tropa. Pričakujemo, da bo Jožetova ovratnica delovala približno leto in pol. Ko se bo baterija izpraznila, bomo sprožili »drop off« signal, zaradi  katerega bo ovratnica odpadla. S pomočjo signala, ki ga bo oddajala, jo bomo lahko na terenu poiskali.

Skip to content