Vzpostavljena kmetija dobrih praks

Kot ena izmed demonstracijskih aktivnosti na projektu Carnivora Dinarica je predvidena tudi vzpostavitev t. i. kmetije dobrih praks. Na podlagi javnega poziva smo vzpostavili sodelovanje z izbrano kmetijo Volk iz Suhorja v občini Pivka.

2. julija smo organizirali dan odprtih vrat, na katerem smo vzpostavili demonstracijske zaščitne ukrepe. Na dogodek smo z namenom prikaza dela na terenu, izmenjave znanj ter izkušenj povabili institucije, ki se neposredno ali posredno ukvarjajo s preprečevanjem škod v kmetijstvu, kot so predstavniki ARSO, KGZS in ZGS.

Za namene varovanja črede približno 30 ovc in koz smo na pašniku kmetije Volk postavili oboro iz visokih elektromrež (170 cm) v obsegu 500 m. Tekom postavljanja obore smo udeležencem dogodka izpostavili ključne točke primerne postavitve visokih elektromrež, njihovega vzdrževanja in uporabe.

Ob pašniku smo vzpostavili tudi nadzorni sistem – visokoresolucijsko kamero z vso spremljajočo opremo, s katerim bomo spremljali morebitno prisotnost velikih zveri ob pašniku in njihovo vedenje ob stiku z varovalnimi ograjami.

Kmetija dobrih praks bo delovala tudi po zaključku projekta, kjer si bodo zainteresirani rejci, lokalni prebivalci, strokovnjaki ali turisti lahko ogledali primer dobre prakse ohranjanja tako velikih zveri kot tudi kmetijstva. Za splošno javnost bo ponovno organiziran dan odprtih vrat, kjer bodo predstavljena dosedanja znanja na področju preprečevanja škod in primeri že vzpostavljenih primerov dobrih praks. Vabilo na dogodek bo objavljeno tudi na spletni strani projekta – vabljeni k spremljanju!

Skip to content