Turizem prostoživečih živali je vrsta turizma, ki se organizira in izvaja v namene opazovanja ali srečevanja s prostoživečimi živalmi. Velike zveri so privlačne za širše občinstvo in so zato postale osrednja točka za dejavnosti turizma prostoživečih živalih.

Zaradi konflikta med človekom in velikimi zvermi se lahko zgodi, da bo lokalna podpora velikim zverem sprva slaba. Vendar pa lahko gospodarske koristi, ki jih prinaša turizem prostoživečih živali, povečajo lokalno podporo pri ohranjanju velikih zveri. Turizem prostoživečih živali lahko poveča ozaveščenost javnosti in spodbuja ohranjanje vrst. Ponuja izobraževalne priložnosti na lokalni in mednarodni ravni, informacijski centri o velikih zvereh lahko še izboljšajo turistično izkušnjo, prisotnost velikih zveri pa lahko olajša razvoj edinstvenih turističnih izkušenj. Poleg tega lahko turizem neposredno ustvarja prihodke za prizadevanja za ohranjanje velikih zveri.

Odvisno od števila turistov, vrste in načina upravljanja s turističnimi dejavnostmi lahko turizem prostoživečih živali negativno vpliva na velike zveri. Človekova prisotnost lahko vpliva na porazdelitev velikih zveri, njihovo razmnoževanje in njihove vzorce dejavnosti ter jih ovira pri opravljanju njihovih funkcij v ekosistemu. Slabo voden turizem prostoživečih živali lahko poveča stopnjo konflikta med ljudmi in velikimi zvermi.

Organizatorji potovanj, ki ponujajo storitve turizma prostoživečih živali, morajo upoštevati smernice odgovornega turizma prostoživečih živali, da bi čim bolj zmanjšali nenamerne posledice in povečali pozitivne posredne učinke ohranjanja turizma prostoživečih živali. Skupine obiskovalcev morajo biti majhne in pod stalnim nadzorom usposobljenega vodnika. Vodniki morajo obiskovalcem dati smernice za pravilno vedenje v območju velikih zveri. Navsezadnje ti usposobljeni vodniki ne bodo le zagotavljali varnosti tako ljudi kot tudi medvedov, ampak bodo igrali tudi pomembno vlogo pri uspešnosti tovrstnega turizma in večjega zadovoljstva obiskovalcev, tako da bodo gostom ponudili podrobne in točne informacije o biologiji, ekologiji in vedenju teh živalskih vrst.

Če se odločite za tovrstno turistično izkušnjo, poiščite odgovorne programe, nagrajene z oznako »medvedu prijazno«, ki ne temeljijo zgolj na srečanju z velikimi zvermi, temveč vključujejo tudi doživljanje njihovega habitata, prepoznavanje njihovih sledi in spoznavanje načina sobivanja z lokalnimi skupnostmi. Portal Odkrijte Dinaride vsebuje primere najboljših praks turističnih programov, ki temeljijo na velikih zvereh. Poleg tega je delež prihodkov od prodanih programov namenjen nevladnim organizacijam za ohranjanje narave.

S te povezave si lahko prenesete smernice za odgovorne prakse glede medvedjega turizma.

Vir: Slaven Reljić
Vir: Slaven Reljić
Skip to content