O medovarnih ohišjih in usmerjanju obiskovalcev tudi v Zagorju

V četrtek, 14. novembra, smo v Zagorju (občina Pivka) izvedli delavnico za lokalne prebivalce, pri organizaciji katere sta nam pomagala Tomaž Česnik in Tomaž Smrdelj iz Vaške skupnosti Suhorje. Poleg prebivalcev Zagorja so se nam pridružili tudi prebivalci Parja in Drskovč.

Udeležencem smo predstavili projekt s poudarkom na ureditvi središča za usmerjanje in ozaveščanje obiskovalcev o pomenu velikih zveri in sobivanja –  info centra velikih zveri. Ena izmed osrednjih tematik pa so bili ukrepi za spremljanje in usmerjanj obiskovalcev na območju Snežnika. Udeležencem smo tako predstavili načine in sredstva za beleženje obiska območja, do sedaj pridobljene rezultate ter nadaljnje aktivnost postavljanja smerokazov na križiščih gozdnih cest za usmerjanje obiskovalcev. Večji del časa smo namenili tudi predstavitvi ukrepov za preprečevanje škod in zmanjševanju pogostosti zahajanja veliki zveri, predvsem medveda, v naselja s pomočjo t. i. medovarnimi ohišji za smetnjake.

Skupaj z udeleženci delavnice smo iskali najprimernejše lokacije za postavitev ukrepov, predstavili pa smo jim tudi dosedanje izkušnje očin, ki kjer so bili tovrstni ukrepi že vzpostavljeni.

Delavnice sta se udeležila tudi predstavnika kmetije dobrih praks, Kmetije Volk s Suhorja, in vzreditelj pastirskih psov, s katerima že sodelujemo v okviru projekta. Udeležencem sta predstavila svoje dosedanje izkušnje pri preprečevanju škod po zvereh. Na delavnici je nadalje ob prigrizku potekal tudi živahen pogovor in izmenjava mnenj o aktualnem dogajanju na področju sobivanja z velikimi zvermi.

Naslednjo delavnico bomo organizirali v Slovenski vasi, v Ekomuzeju, predvidoma v prvi polovici decembra. Vabljeni k udeležbi in spremljanju naših novic!

Skip to content