Posvetovalni seminar z učitelji biologije in naravoslovja o pripravi izobraževalnih materialov

V okviru projekta Carnivora Dinarica in LIFE Lynx imamo veliko aktivnosti namenjenih šolam na območju velikih zveri. Zato smo v marcu 2019 naredili spletni vprašalnik o tem, kaj si pravzaprav učitelji biologije in naravoslovja želijo v svojem učnem programu, kaj potrebujejo in na kakšen način lahko vsebine o velikih zvereh vključimo.

Na podlagi rezultatov spletnega vprašalnika smo v oktobru 2019 organizirali t.i. posvetovalni seminar za temo Priprave izobraževalnih materialov in aktivnosti o risu in ostalih velikih zvereh. Na delavnico smo povabili učitelje z območja obeh projektov. V torek, 8. oktobra, smo na OŠ Pivka izvedli zelo koristen seminar, na katerem smo učiteljem predstavili aktivnosti obeh projektov – od priprave priročnika o risu, priročnika o vseh velikih zvereh, do priprave pripadajočih didaktičnih gradiv, učnih listov in nenazadnje vsebine na učnih poteh na temo velikih zveri (za posodobitev učne poti na Mašunu in za izdelavo nove učne poti o risu na Kočevskem). ŁNa seminarju pa smo se tudi posvetovali o tem, kako lahko šole v okviru programa sodelovanja LIFE Lynx sodelujejo pri projektu za njegov čas trajanja.

Skip to content