Center za obiskovalce

Občina Pivka je v Krpanovem domu uredila Center o velikih zvereh Dina, ki obiskovalce na zanimiv in tehnološko napreden način ozavešča o težavah in rešitvah za uspešno sobivanje človeka in velikih zveri.

Stalna razstava Centra o velikih zvereh Dina ohranja vlogo Krpanovega doma kot javnega prostora, namenjenega vsem prebivalcem Pivke.

Obenem Center Pivko postavlja v središče osveščanja laične in strokovne javnosti o izsledkih raziskovalnih projektov v severnih Dinaridih, ki si jih delita Slovenija in Hrvaška.

Center o velikih zvereh Dina predstavlja središče zbiranja in podajanja informacij o pomenu ohranjanja velikih zveri, njihovi biologiji, ekosistemski vlogi in metodah za lajšanje težav sobivanja velikih zveri s človekom.

V Centru Dina tako trajnostno skrbimo za širjenje razumevanja velikih zveri  med prebivalci in obiskovalci ter na ta način dolgoročno prispevamo k zmanjšanju konfliktov in izboljšanju stanja populacije velikih zveri v čezmejnem območju.

Znanje o velikih zvereh in metode za njihovo ohranitev, ki so bile pridobljene v raziskovalnih projektih čezmejnega sodelovanja s Hrvaško, se v Centru Dina podajajo prek interaktivnih multimedijskih orodij, ki so zanimiva tudi  sama po sebi.

Obiskovalci centra lahko na primer s tehnologijo navidezne resničnosti izkusijo razlike v čutnem zaznavanju posameznih živali in človeka Tehnologija obogatene resničnosti omogoča odkrivanje živalskih sledi po tleh centra, odzivni zasloni pa omogočajo brskanje po objavah iz življenja posameznih osebkov na »zverbooku«.

Poleg naprednejših tehnologij omogoča podajanje vsebin na igriv in zabaven način tudi domiselna raba bolj klasičnih orodij, kot so tiskane grafike in video projekcije. Obiskovalci različnih starostnih obdobij lahko na desetih multimedijskih postajah spoznajo in usvojijo vse bistvene značilnosti biologije, etologije, ekologije in evolucije velikih zveri pri nas. Marsikatero spoznanje pa se skriva tudi po kotičkih prijetno in udobno opremljenega interjerja.

V Krpanovem domu v Pivki bomo postavili interaktivno razstavo o velikih zvereh in o sobivanju ljudi in zveri.

Center, ki je dobil ime po prvi risinji s telemetrično ovratnico pri nas, Dini, je namenjen seznanjanju javnosti z rezultati raziskav o velikih zvereh na območju severnih Dinaridov. Razstava o velikih zvereh obiskovalcem tematiko približa na poljuden, a celovit način z učinkovito uporabo multimedijskih tehnologij.

Interaktivna razstava

Načrt interpretacije za središče je v sklepni fazi.

 

Skip to content