Iščemo sodelavca za delovno mesto na projektih LIFE Lynx, Carnivora Dinarica in LIFE WOLFALPS EU

Vodilni partner Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo išče novega sodelavca na projektih na delovnem mestu »raziskovalec«. Zainteresirane kandidate in kandidatke vabimo, da se prijavijo.

Opis del in nalog

Koordinacija izvajanja nalog akcije “Promocija ohranjanja risa preko lokalnih posvetovalnih skupin” in »Komunikacijska kampanja o ohranjanju risa preko aktivnega sodelovanje s šolami« pri projektu “Reševanje risa v Dinaridih in jugovzhodnih Alpah pred izumrtjem– LIFE LYNX, LIFE16 NAT/SI/000634”, izvajanje nalog delovnega sklopa “Usposabljanje strokovne javnosti – učiteteljev o pomenu in načinih varovanja velikih zveri” na projektu “Čezmejno sodelovanje in ekosistemske storitve za dolgoročno ohranjanje populacij velikih zveri v severnih Dinaridih – Carnivora Dinarica”, izvajanje nalog »usposabljanje mladih čuvajev parkov, sodelovanja s šolami in lokalnimi skupnostmi«,  pri projektu LIFE WOLFALPS EU v obdobju 1.1.2020 do 30.6.2024.

Vsebina dela

Projekt LIFE Lynx

 • Organizacija in izvedba lokalnih posvetovalnih srečanj, letnih dogodkov na območju projekta. Informiranje, obveščanje in redna komunikacija s loklanimi skupnostmi. projektnimi sodelavci, ki sodelujejo pri aktivnostih.
 • Organizacija in izvedba programa sodelovanja šol s projektom z območja risa
 • Sodelovanje pri pripravi izobraževalnih gradiv ter didaktičnih materialov za učitelje.
 • Sodelovanje pri pripravi aktivnosti šol ali lokalnih skupnosti.
 • Priprava in koordinacija publikacij v več jezikih, promomaterialov in distribucija ciljnim skupinam.
 • Priprava obveznih poročil in drugih dokumentov za potrebe projekta.
 • Priprava člankov za medije.
 • Odgovornost in spremljanje napredka akcij, ki jih zaposleni koordinira.
 • Službene poti po Sloveniji in tujini.
 • Koordinacija akcij in vsetovanje ostalim projektnim partnerjem pri uspešni izvedbi.
 • Opravljanje drugih nalog glede na potrebe projekta.

Projekt Carnivora Dinarica

 • Koordinacija in sodelovanje pri priprav izobraževalnih in didaktičnih materialov o velikih zvereh za učitelje, organizacija in pomoč pri izvedbi njihovega usposabljanja na območju SI in HR.
 • Sodelovanje pri izvedbi delavnic projekta.
 • Sodelovanje pri urejanju spletne strani projekta.

Projekt LIFE WOLFALPS EU

 • Sodelovanje pri izvedbi aktivnosti priprave in izvedbe programa usposabljanja za mlade čuvaje parkov.
 • Sodelovanje pri akrtivnostih za šole na temo izobraževanja o volku.
 • Organizaciia in izvedba lokalnih srečanj s ciljnimi skupinami na temo upravljanja in ohranjanja volka.

Pogoji: Stopnja izobrazbe: najmanj VII. stopnja EOK: magisteriji stroke (2. bolonjska stopnja), univerzitetni programi pred bolonjsko reformo

Računalniška znanja: poznavanje dela z računalnikom – MS Office.

Jezikovna znanja: odlično znanje angleškega in slovenskega jezika.

 

Ostala zaželena znanja in izkušnje

 • Izkušnje pri projektnem in timskem delu.
 • Izkušnje na področju varstva narave.
 • Izkušnje na področju delo z ljudmi, različnimi interesnimi skupnostmi.
 • Izkušnje pri sodelovanju z mediji.
 • Izkušnje pri organizaciji dogodkov.
 • Izkušnje pri javnomnenjskih raziskavah.
 • Pričetek dela: 1.1.2020

Z izbranim kandidatom/ko bomo sklenili delovno razmerje za polni delovni čas za obdobje od 1.1.2020 do 30.6.2024 s 3 mesečno poskusno dobo in z možnostjo podaljšanja. Delovno mesto je sofinancirano iz sredstev LIFE in Interreg V-A Slovenija – Hrvaška.

Prijavo z življenjepisom in kratkim motivacijskim pismom pošljite po elektronski pošti na naslov carnivora.dinarica@gmail.com (Zadeva: Prijava za delovno mesto).

Prijava je možna do vključno 1.12.2019.

Skip to content