Projektne publikacije

Eden izmed ciljev projekta »Carnivora Dinarica« Interreg Slovenija–Hrvaška je boljše in učinkovitejše čezmejno upravljanje s populacijami velikih zveri, ki živijo na območju Hrvaške in Slovenije.

Da bi to dosegli, projektni partnerji izvajajo številne dejavnosti, ena izmed njih pa je tudi izobraževanje javnosti. Za to smo v projektu, poleg različnih delavnic, predvideli tudi natis številnih publikacij na teme povezane z velikimi zvermi. Izobraževalno–komunikacijsko komponento projekta je finančno posredno podprl Urad za združenja Vlade Republike Hrvaške.

Poročilo o harmonizaciji čezmejnega upravljanja in spremljanja populacije volka in risa vključuje:

– Primerjalno analizo osbtoječih ukrepov in režimov z identifikacijo neskladij;
– Poročilo čezmejnih delovnih srečanj;
– Predlog protokola za standardizirano spremljanje volka in risa s skupnim poročilom o stanju populacij;
– Predlog dogovora o nadaljnjem čezmejnem sodelovanju pri upravljanju populacij velikih zveri.

Poročilo o prehodnosti in čezmejni povezljivosti habitatov velikih zveri je skupni dokument z izsledki telemetrične raziskave prehodnosti meje za VZ (posebej risa in volka) in s konkretnimi priporočili za ohranitev najpomembnejših čezmejnih zelenih koridorjev, ki vključuje opredelitev:

– prostorskih potreb VZ;
– konkretnih kritičnih odsekov meje;
– priporočil za izvajanje umilitvenih ukrepov.

 

Skupno poročilo o raziskavi ekosistemskih storitev velikih zveri na projektnem čezmejnem območju vključuje:

– Spoznanja o prehranski ekologiji velikih zveri s priporočili za izboljšanje upravljanja populacij z vidika ohranjanja vrst v ugodnem varstvenem stanju oziroma z vidika izboljšanja sobivanja ljudi z velikimi zvermi.
– Spoznanja o kulturnih ekosistemskih storitvah velikih zveri v projektnem območju s poudarkom na storitvah v turizmu, rekreaciji in izobraževanju. Poročilo bo vsebovalo opise primerov dobrih praks in priporočila za odgovorno ravnanje in vrednotenje za posamezne sektorje (turizem in rekreacija; izobraževanje).

 

Dodatno je bilo pripravljeno tudi poročilo o ekonomskem vrednotenju rjavega medveda.

V sklopu projekta je bila na osnovi transparentnega javnega poziva izbrana kmetija na ‘konfliktnem območju’, kjer so se vzpostavili in demonstrirali učinkoviti varovalni sistemi proti škodi velikih zveri ter dobre kmetijske prakse ohranjanja velikih zveri.

Poročilo o demonstracijski izvedbi in delovanju sistema dinamične prometne signaizacije na izbrani lokaciji prometne infrastrukture z intenzivnejšim prehajanjem velikih zveri na cestah na vplivnem območju N2000 Gorski kotar i Sjeverna Lika.

V sklopu projekta so bili zasnovani  režimi usmerjanja obiska z opredelitvijo mirnih con na projektnem območju Snežnika, Kolpe v Mestu Vrbovsko (od naselja Rim do naselja Zepeć) in NP Risnjaka.

 

Za preprečevanje habituacije medvedov so bili na različnih lokacijah v in na robu N2000 območij: Javorniki -Snežnik, Notranjski trikotnik in Gorski kotar in Sjeverna Lika postavljeni različni tipi medovarnih smetnjakov / zabojnikov.

Skip to content