Primorsko-notranjska regija bogatejša za deset novih medovarnih ohišij za smetnjake

Zavod za gozdove Slovenije je v Primorsko-notranjski regiji v okviru projekta Carnivora Dinarica postavil deset medovarnih ohišij za smetnjake. Preprečevanje dostopa medvedom do hrane človeškega izvora je namreč ena izmed glavnih preventivnih aktivnosti, s katerimi preprečujemo konfliktne med medvedi in lokalnim prebivalstvom.

Medovarna ohišja za posode za odpadke so se že v okviru projekta LIFE DINALP Bear, izkazala kot učinkovit ukrep preprečevanja konfliktov z medvedi, zato z postavljanjem medovarnih ohišij nadaljujemo tudi v okviru projekta Carnivora Dinarica. V Sloveniji smo tako v okviru tega projekta dokončali postavitev desetih medovarnih smetnjakov na štirih lokacijah, kjer so se v preteklosti pojavljale težave z medvedi ali imajo medovarni smetnjaki izobraževalno vlogo. Za nova medovarna ohišja so tako bogatejši Ekomuzej Pivških presihajočih jezer v Slovenski vasi, Center šolskih in obšolskih dejavnosti Rak v Rakovem Škocjanu, naselje Dolenje jezero pri Cerknici ter Občina Loška dolina.

Medovarni smetnjak na postajališču ob regionalni cesti Iga vas – Babno polje v Občini Loška dolina, kjer so se pogosto pojavljale težave z medvedi. Foto: Jernej Javornik, Carnivora Dinarica
Medovarni smetnjak na postajališču ob regionalni cesti Iga vas – Babno polje v Občini Loška dolina, kjer so se pogosto pojavljale težave z medvedi. Foto: Jernej Javornik, Carnivora Dinarica

Vsa postavljena medovarna ohišja smo opremili z informacijskimi tablami, ki ljudem na poljuden način razlagajo problematiko prosto dostopnih človeških virov hrane in medvedov ter izobražujejo o pravilni uporabi medovarnih smetnjakov.

Medovarna ohišja je izdelalo kovinarstvo JerMat,, Matej Vrtovec s.p.. Aktivnosti, v katerih so sodelovali Občina Pivka, Občina Loška dolina, Notranjski regijski park ter CŠOD Rak pa smo koordinirali na Zavodu za gozdove Slovenije.

Informacijska tabla o medovarnih smetnjakih. Foto: Jernej Javornik, Carnivora Dinarica
Informacijska tabla o medovarnih smetnjakih. Foto: Jernej Javornik, Carnivora Dinarica
Skip to content