Lovci Primorsko-goranske županije so se vključili v izvajanje EU-projekta Carnivora Dinarica

Primorsko-goranska županija je v okviru EU-projekta Carnivora Dinarica, programa sodelovanja Interreg Slovenija–Hrvaška V–A 2014–2020, izvedla delavnico »Predstavitev rezultatov in metodologije za spremljanje populacije velikih zveri«.

Delavnica je potekala v Mrkopalju v Gorskem kotarju in je namenjena povečanju znanja udeležencev, ki delajo na lokalni ravni in lahko v okviru svojih dejavnosti znatno vplivajo na zmanjšanje tveganja za velike zveri. Udeleženci so bili lovci in predstavniki pridobiteljev lovskih pravic na območju projekta Natura 2000. V uvodnem delu je predstavljen projekt Carnivora Dinarica, cilji, proračun in aktivnosti, ki jih izvaja Primorsko-goranska županija: aktivna prometna signalizacija, električni pastirji in zaščitne posode za odpadke.

V nadaljevanju je v sodelovanju s projektnim partnerjem, Veterinarsko fakulteto Univerze v Zagrebu, potekalo strokovno predavanje dr. sc. Slavena Reljića s poudarkom na metodah ocenjevanja števila in spremljanja populacij velikih zveri. Po predavanju je na terenu potekal prikaz beleženja znakov prisotnosti volka. Udeleženci so z raziskovanjem na kraju samem našli odtise šap in iztrebkov, Slaven Reljić pa je pokazal pravilen način obdelave in dokumentiranja teh sledi. V okviru prikaza so bili odvzeti vzorci za genetiko, na podlagi katerih se število volkov spremlja z beleženjem vsake posamezne živali.

Skip to content